Έρευνα Νέα

O Αυτισμός συνδέεται με μεταλλάξεις στο μιτοχονδριακό DNA

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο PLOS Genetics, από το Cornell University και τον Dr. Zhenglong Gu, τα παιδιά με κάποιο είδος αυτισμού (Autism Spectrum Disorder) παρουσιάζουν τις διπλάσιες μεταλλάξεις στο DNA των μιτοχονδρίων τους από τα αδέρφια τους. Τα μιτοχόνδρια είναι οι αποθήκες ενέργειας των κυττάρων και βρίσκονται γύρω από τον πυρήνα. Αν και […]

Διαβάστε περισσότερα