Γονιμότητα

Πιθανές αιτίες της στυτικής δυσλειτουργίας

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ Σε μια διαδικασία τόσο περίπλοκη όσο οι στύσεις του πέους, μπορεί να προκύψουν προβλήματα για πολλούς λόγους. Πολύ συχνά ένα στυτικό πρόβλημα θα έχει περισσότερες από μία αιτίες. Οι αιτίες μπορεί να είναι φυσικές (Οργανική ED), ψυχολογική (ψυχογενής ED), ή συνδυασμός και των δύο. Η διάκριση μεταξύ φυσικών και ψυχολογικών αιτιών είναι […]

Διαβάστε περισσότερα