Γονιμότητα Εγκυμοσύνη Εξωσωματική γονιμοποίηση Έρευνα Νέα

Συσχέτιση της μικρο-γονιμοποίησης με υπογονιμότητα στα αγόρια

Δοκιμές σε νέους άντρες που η σύλληψή τους έγινε μέσω της μεθόδου της μικρο-γονιμοποίησης (ICSI), έδειξαν ότι έχουν χαμηλότερο ποσότητα και ποιότητα σπέρματος από αυτούς που η σύλληψή τους έγινε με φυσικό τρόπο. Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά διαδεδομένη όταν η ποσότητα σπέρματος του άντρα δεν είναι επαρκής ή όταν υπάρχει πρόβλημα με το σχήμα […]

Διαβάστε περισσότερα