Ιατρείο Δρ. Παναγιωτη Σδρέβανου

Ιατρείο Δρ. Παναγιωτη Σδρέβανου

Το ιατρείο του Δρ. Παναγιώτη Σδρέβανου διαθέτει ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ με τον πιο σύγχρονο καρδιολογικό εξοπλισμό (GENERAL ELECTRIC), που παρέχει τη δυνατότητα ακριβούς διάγνωσης και παρακολούθησης όλων των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες, θεραπείες και οδηγίες είναι σύμφωνες με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC).

Στόχος του Ιατρείου είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, η έγκαιρη διάγνωση, η ενδελεχής διερεύνηση και η υπεύθυνη αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιοαγγειακές παθήσεις.

Ενδεικτικά παρέχονται υπηρεσίες διερεύνησης, διάγνωσης και αιτιολογικής αντιμετώπισης:

 • Όλων των μορφών Αρτηριακής Υπέρτασης
 • Στεφανιαίας νόσου
 • Εμφράγματος μυοκαρδίου
 • Αρρυθμιών
 • Βαλβιδοπαθειών
 • Καρδιακής ανεπάρκειας
 • Μυοκαρδιοπαθειών
 • Συγγενών Καρδιοπαθειών
 • Προσχολικός έλεγχος
 • Προαθλητικός έλεγχος
 • Προεγχειρητικός έλεγχος
 • Καρδιολογικός έλεγχος εγκύων
 • Πρωτογενής Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων