15 χρόνια μετά: Τα παιδιά από τη πρώτη τεχνική IVF με “τρεις γονείς” είναι υγιή
Εξωσωματική γονιμοποίηση Έρευνα Νέα

15 χρόνια μετά: Τα παιδιά από τη πρώτη τεχνική IVF με “τρεις γονείς” είναι υγιή

15 χρόνια πριν είχαν πραγματοποιηθεί στις Η.Π.Α. 18 εξωσωματικές γονιμοποιήσεις οι οποίες είχαν DNA από τρεις δότες: την Μητέρα, τον Πατέρα και τη δότρια του ωαρίου.  Ο επιστήμονες πραγματοποίησαν έλεγχο για την υγεία των εφήβων πλέον που προήλθαν από αυτή τη τεχνική.

Και τα 18 παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς περίεργα προβλήματα υγείας, με φυσιολογική ζωή και καλούς βαθμούς στο σχολείο, όπως ανέφερε ο υπεύθυνος του κέντρου στο New Jersey όπου και είχαν πραγματοποιηθεί οι εξωσωματικές.

Πρόσφατα είχαμε γράψει για τη γέννηση ενός παιδιού από μια παρόμοια τεχνική, όπου το ωάριο της μητέρας, και ειδικά τα γονίδια που βρίσκονται στα μιτοχόνδρια, είχαν αλλοιώσεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε σοβαρές εκφυλιστικές ασθένειες στο νεογέννητο. Τα μιτοχόνδρια βρίσκονται γύρω από τον πυρήνα του ωαρίου, μέσα στο κυτταρόπλασμα, και έχουν ένα μικρό αριθμό γονιδίων, με τα περισσότερα να βρίσκονται στον πυρήνα.

Σε αυτή τη νεώτερη τεχνική ο πυρήνας του ωαρίου της μητέρας, τοποθετήθηκε στο ωάριο της δότριας με τα υγιή μιτοχόνδρια. Η εξωτερική εμφάνιση μας και η προσωπικότητα μας καθορίζεται από το DNA του πυρήνα και στις περισσότερες περιπτώσεις το DNA της δότριας δεν ανιχνεύεται στον απόγονο.

Η παλιά τεχνική είναι διαφορετική από την νεώτερη μια και γινόταν έκχυση κυτταροπλάσματος από το ωάριο της δότριας στο ωάριο της μητέρας μετά από ανεξήγητες αποτυχίες σε τουλάχιστον πέντε κύκλους της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η διαδικασία πέτυχε σε 14 από τις 33 γυναίκες έμειναν έγκυες και γέννησαν 18 παιδιά, προφανώς γιατί και το κυτταρόπλασμα παίζει ρόλο στην γονιμοποίηση. Αυτές οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από το 1996 μέχρι και το 2001 όπου και σταμάτησαν μια και έπρεπε να διερευνηθούν οι επιπτώσεις στα νεογέννητα.
Μέχρι και σήμερα δεν επιτρέπεται η εξωσωματική γονιμοποίηση από τρία άτομα στις Η.Π.Α. και μόλις επιτράπηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά θα αφορά μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές κληρονομικές ασθένειες.

Προφανώς, οι 14 γυναίκες χωρίς αυτή την τεχνική δεν θα γινόντουσαν μητέρες όπως και μπορεί να αποφευχθούν σοβαρές ασθένειες στα παιδιά αλλά από την άλλη, η νεώτερη τεχνική δεν έχει διασφαλισμένη την υγεία του παιδιού σε βάθος χρόνου, ενώ ένα από τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν είναι τα λεγόμενα παιδιά κατά παραγγελία αλλά και ότι αυτό συνεπάγεται.