Τα επίπεδα BCL6 μπορούν να προβλέψουν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση
Γονιμότητα Εξωσωματική γονιμοποίηση Θεραπείες υπογονιμότητας

Τα επίπεδα BCL6 μπορούν να προβλέψουν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα υψηλά επίπεδα της πρωτεΐνης BCL6 σε γυναίκες με ανεξήγητη στειρότητα (UI), για τις οποίες η ενδομητρίωση αποτελεί μείζονα αιτία, συσχετίστηκαν έντονα με κακή αναπαραγωγική δραστηριότητα μετά από θεραπεία γονιμοποίησης in vitro (IVF).

Επί του παρόντος, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εξωσωματική γονιμοποίηση εκτελείται 200.000 φορές το χρόνο. Δυστυχώς, το ποσοστό επιτυχίας αυτής της διαδικασίας από πλευράς ζωντανών γεννήσεων είναι μικρότερο από 50%. Ένας από τους κύριους λόγους για το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας είναι ότι σχεδόν το 50% των εμβρύων αποτυγχάνει να εμφυτευθεί στο ενδομήτριο. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι υπάρχει ένα υποκείμενο ζήτημα στο ενδομήτριο των γυναικών που υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία.

Ενώ μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι η ενδομητρίωση δεν έχει καμία επίδραση στα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, άλλες έχουν δείξει το αντίθετο. Μια συγκεκριμένη μελέτη έδειξε ότι οι περισσότερες γυναίκες με αποτυχία εξωσωματικής γονιμοποίησης λόγω ενδομητρίωσης ήταν σε θέση να συλλάβουν, φυσικά ή μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, μετά από χειρουργική αγωγή.
Μια άλλη πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες με UI έχουν αυξημένη έκφραση της BCL6, που είναι ένας πολλά υποσχόμενος βιοδείκτης για τη διάγνωση της ενδομητρίωσης. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές αναμένεται να μελετήσουν εάν η υπερέκφραση της BCL6 θα μπορούσε να προβλέψει τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε γυναίκες που έχουν UI.

Οι ερευνητές στρατολόγησαν γυναίκες που υποφέρουν από στειρότητα μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση για ένα ή περισσότερα έτη. Η μελέτη διεξήχθη επί οκτώ χρόνια. Από τις υπό μελέτη γυναίκες, το 75% βγήκαν θετικές για υψηλό BCL6, ενώ το 25% είχε φυσιολογικά επίπεδα BCL6.

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη έδειξαν ότι οι γυναίκες που είχαν χαμηλά επίπεδα της BCL6 είχαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό εγκυμοσύνης, στο 64,7%. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες που είχαν υψηλή έκφραση της BCL6 είχαν ποσοστό εγκυμοσύνης μόνο 17,3%. Επιπλέον, το ποσοστό ζωντανών γεννήσεων ήταν επίσης σημαντικά υψηλότερο στις γυναίκες με χαμηλή έκφραση BCL6, στο 58,8%, σε σύγκριση με τις γυναίκες με υψηλή έκφραση BCL6, μόλις 11,5%.

Συνεπώς, η υψηλή έκφραση του BCL6 συσχετίζεται με τα κακά αποτελέσματα της εγκυμοσύνης, ανέφεραν οι ερευνητές.

“Τα υψηλά επίπεδα έκφρασης BCL6 σε αυτήν την ομάδα υποδηλώνουν ότι η μη διαγνωσμένη ενδομητρίωση μπορεί να είναι ένας κοινός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στις γυναίκες πριν υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση”, κατέληξαν οι συγγραφείς.

Η CiceroDx, μια εταιρεία κλινικής διάγνωσης, προσφέρει ένα BCL6 διαγνωστικό τεστ που ονομάζεται ReceptivaDx, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή ασθενών για το BCL6 πριν από την πρώτη θεραπεία με IVF.

«Αυτή η εξέταση παρέχει μια ευκαιρία στα ζευγάρια να κατανοήσουν καλύτερα τη βάση της υπογονιμότητάς τους και θα παρέχει περισσότερες επιλογές και υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας».
Μόλις οι γιατροί έχουν επίγνωση της παρουσίας ενδομητρίωσης στους ασθενείς με UI, υπάρχουν πολλές επιλογές θεραπείας που περιλαμβάνουν λαπαροσκόπηση για την απομάκρυνση της ενδομητρίωσης ή της ορμονοθεραπείας για τη μείωση της φλεγμονής.