Ποια είναι η απαραίτητη φροντίδα για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας ενός ζευγαριού;
Γονιμότητα Εξωσωματική γονιμοποίηση Θεραπείες υπογονιμότητας

Ποια είναι η απαραίτητη φροντίδα για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας ενός ζευγαριού;

Η φροντίδα και η συμβουλευτική γονιμότητας βοηθούν ώστε να ακούσετε τη φωνή ενός ζευγαριού που δεν έχει αποκτήσει ακόμα παιδί. Η φροντίδα προς τους ασθενείς που πάσχουν από υπογονιμότητα εξαρτάται από 10 λεπτομερείς άξονες, οι οποίοι μπορούν να χωριστούν σε γενικούς παράγοντες και σε ανθρώπινους παράγοντες, όπου υπάρχει αμφίδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ειδών παραγόντων.

Οι γενικοί παράγοντες, κατά σειρά προτεραιότητας των ασθενών, είναι:
1. Παροχή πληροφοριών
2. Επάρκεια της κλινικής και του προσωπικού της.
3. Συντονισμός
4. Προσβασιμότητα
5. Συνέχεια, μετάβαση και σωματική άνεση

Οι ανθρώπινοι παράγοντες είναι:
1. Στάση και σχέση με το προσωπικό
2. Επικοινωνία
3. Συμμετοχή των ασθενών και ιδιωτικό απόρρητο
4. Συναισθηματική υποστήριξη
5. Αυτονομία ασθενούς

Τα κέντρα γονιμότητας ενθαρρύνονται να βελτιώσουν την εστίαση του ασθενούς στην περίθαλψη τους, λαμβάνοντας υπόψη τη λεπτομερή περιγραφή των διαστάσεων της περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή και μεριμνώντας τόσο για τους γενικούς παράγοντες όσο και για τον άνθρωπο και την αλληλεπίδρασή τους.

Η μεγάλη πλειοψηφία θεωρούσε ως σημαντικό το υψηλό επίπεδο ιατρικής πληροφόρησης και την περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή – λιγότεροι θεώρησαν ότι οι επαγγελματικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες ήταν σημαντικές και είχαν την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Κύριος προγνωστικός δείκτης της αντίληψης για την περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή και τις επαγγελματικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες ήταν το υψηλό στρες που σχετίζεται με τη στειρότητα στον γάμο, τον προσωπικό και τον κοινωνικό τομέα. Μια υποστηρικτική στάση από το ιατρικό προσωπικό και η παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών πληροφοριών και υποστήριξης πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστες πτυχές της ιατρικής περίθαλψης στα κέντρα γονιμότητας. Μολονότι μόνο μια μειοψηφία των συμμετεχόντων αντιλήφθηκαν τις επαγγελματικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες ως σημαντικές, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για ασθενείς των οποίων η στειρότητα προκαλεί μεγάλη πίεση, ειδικά σε ασθενείς των οποίων η συζυγική σχέση υπέφερε πολύ λόγω στειρότητας.

Οι κλινικές πρέπει να θυμούνται ότι οι ασθενείς τους είναι άνθρωποι και όχι αριθμοί. Οι κλινικές πρέπει να είναι συνεπείς. Οι κλινικές πρέπει να έχουν τυποποιημένες πληροφορίες. Οι κλινικές πρέπει να είναι ειλικρινείς. Οι κλινικές πρέπει να είναι υποστηρικτικές. Οι κλινικές δεν υπάρχουν για να χωρίσουν ή να κατηγορήσουν άλλους.

Θα πρέπει να διατίθεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τη θεραπεία γονιμότητας που είναι στα πλαίσια της “φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή” και την αυτονομία των ασθενών. Για υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα κέντρο γονιμότητας θα πρέπει να επικεντρώνονται σε αυτούς τους άξονες:

πρόσβαση στην περίθαλψη: η οποία λαμβάνει υπόψη τους χρόνους αναμονής, τη γεωγραφική προσβασιμότητα, τη διαθεσιμότητα της μεταφοράς, την ευκολία προγραμματισμού και ραντεβού)

σεβασμός των αξιών, των προτιμήσεων και των αναγκών των ασθενών: η οποία, εκτός από τον σεβασμό, επικεντρώνεται στον κάθε ασθενή και τη συμμετοχή του ασθενούς στη λήψη αποφάσεων

Συντονισμός και ολοκλήρωση της περίθαλψης: η οποία λαμβάνει υπόψη: τον συντονισμό της κλινικής περίθαλψης, τις βοηθητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και την πρωτοβάθμια περίθαλψη των ασθενών

Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκπαίδευση: η οποία λαμβάνει υπόψη: πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές πτυχές, την πρόγνωση, τις διαδικασίες φροντίδας και εκπαίδευσης

Φυσική άνεση: βοήθεια με καθημερινές δραστηριότητες και ανάγκες, διαχείριση του πόνου

Συναισθηματική υποστήριξη και ανακούφιση του φόβου και του άγχους: ο φόβος και το άγχος σχετίζονται με: τις κλινικές πτυχές, την πρόγνωση και το ποσοστό επιτυχίας, τον αντίκτυπο στους ίδιους τους ασθενείς και την οικογένειά τους, τον οικονομικό αντίκτυπο

Συνέχεια και μετάβαση: η φροντίδα μετά την αποτυχία, ένας σημαντικός παράγοντας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, δηλαδή η επακόλουθη θεραπεία και η υποστήριξη από την εξωσωματική γονιμοποίηση και έπειτα.

προσωπικό του κέντρου γονιμότητας: το οποίο λαμβάνει υπόψη τη στάση και την ευαισθησία του προσωπικού της κλινικής γονιμότητας και τη σχέση τους με τους ασθενείς.

Σε γενικές γραμμές, οι υπογόνιμοι ασθενείς επιθυμούν να αντιμετωπίζονται σαν τους καλύτερους ανθρώπους με την ανάγκη για: ιατρικές δεξιότητες, σεβασμό, συντονισμό, προσβασιμότητα, πληροφορίες, άνεση, υποστήριξη, συμμετοχή εταίρων και καλή στάση και σχέση με το προσωπικό της κλινικής γονιμότητας. Έτσι, το μήνυμά μας για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ότι οι κλινικές γονιμότητας πρέπει να προσπαθήσουν να εστιάσουν περισσότερο στον ασθενή.