Οι άντρες καταψύχουν το σπέρμα τους για να αφιερωθούν στη δουλειά τους
Γονιμότητα Έρευνα

Οι άντρες καταψύχουν το σπέρμα τους για να αφιερωθούν στη δουλειά τους

Στον Καναδά έχει παρατηρηθεί ότι οι άντρες μικρής ηλικίας καταψύχουν το σπέρμα τους έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουν αργότερα όταν θα είναι επαγγελματικά ώριμοι ή όταν βρουν την κατάλληλο σύντροφο.

Αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός για το πότε οι άντρες χαρακτηρίζονται βιολογικά και αναπαραγωγικά μεγάλοι, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν τα 40 έτη ένα άνω επίπεδο.

Αρκετές έρευνες έχει δείξει ότι το σπέρμα των αντρών αλλοιώνεται στις  μεγάλες ηλικίες κάτι που μπορεί να προκαλέσει συγγενή προβλήματα, συγκεκριμένους καρκίνους, αυτισμό και σχιζοφρένεια στο παιδί.

Μια μεγάλη έρευνα του 2012 έδειξε ότι ο άντρας 35 ετών περνάει τις διπλάσιες μεταλλάξεις στο παιδί σε σύγκριση με έναν άντρα 20 ετών και ένας 70 ετών τις οκταπλάσιες!

Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα ωστόσο οι κλινικές γονιμότητας στον Καναδά αναφέρουν ότι η ζήτηση για κατάψυξη του σπέρματος για μελλοντική χρήση διπλασιάζεται κάθε χρόνο, τα τελευταία πέντε χρόνια.