Νέα ελπίδα για ασθενείς με χαμηλό αριθμό ωαρίων
Γονιμότητα Εξωσωματική γονιμοποίηση Θεραπείες υπογονιμότητας

Νέα ελπίδα για ασθενείς με χαμηλό αριθμό ωαρίων

Μία από τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν περισσότερο συχνά σχετικά με τη στειρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μείωση του αποθεματικού των ωοθηκών, γνωστή και ως χαμηλός αριθμός ωαρίων. Σε αυτές τις ασθενείς, παρά τις μέγιστες ποσότητες φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης, οι ωοθήκες τους παράγουν λίγα χρήσιμα ωάρια για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Δεδομένου ότι αυτές οι ασθενείς τείνουν να έχουν την ίδια ωοθηκική απόκριση σε μέγιστες δόσεις φαρμάκων όπως και σε ελάχιστες δόσεις φαρμάκων, υπάρχει μια νέα τάση χρήσης ελάχιστης διέγερσης τόσο για τις μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς όσο και για τις ασθενείς με χαμηλό απόθεμα των ωοθηκών.

Το 2013, ο Dr. Sherman J. Silber του Κέντρου Υπογονιμότητας του St. Louis διαπίστωσε ότι “η ελάχιστη διέγερση έδωσε παρόμοια αποτελέσματα με τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση στο μισό κόστος και κυριολεκτικά χωρίς παρενέργειες.” Για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και τις γυναίκες με πολύ χαμηλό ωοθηκικό απόθεμα ήταν πραγματικά καλύτερο από τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση.”

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ήταν πιθανό να οφείλονται στην υπόθεση ότι οι υψηλές δόσεις φαρμάκων γονιμότητας μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσουν σε μη φυσιολογική ανάπτυξη ωαρίων σε γυναίκες με ανεπαρκή εφεδρεία.

Ως εκ τούτου, αυτού του τύπου ήπιες ιατρικές θεραπείες οδηγούν σε μια πιο ήπια ανάπτυξη αυτών των ωαρίων και σε καλύτερα αποτελέσματα. Όταν συμβουλεύουμε μια ασθενή σχετικά με τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση έναντι της εξωσωματικής γονιμοποίησης IVF, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι εάν η ασθενής δεν ανταποκρίνεται χαμηλά (ως αποτέλεσμα του χαμηλού αριθμού ωαρίων), η χορήγηση των φαρμάκων σε χαμηλότερη δοσολογία μπορεί να προκαλέσει χειρότερα αποτελέσματα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν απομονωθεί λιγότερα ωάρια, επομένως λιγότερα θα γονιμοποιηθούν και πιθανώς λιγότερα έμβρυα θα είναι διαθέσιμα για μεταφορά. Αυτή είναι επίσης μια μάλλον νέα προσέγγιση. Συνεπώς, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη μακροπρόθεσμων δεδομένων σχετικά με τα ποσοστά επιτυχίας και τα πιθανά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι κίνδυνοι υπερδιέγερσης, που μπορεί να είναι απειλητικοί για τη ζωή, και ο αριθμός των συνολικών ενέσεων μειώνονται δραματικά, οπότε η συνολική ικανοποίηση των ασθενών είναι πολύ υψηλότερη.

Επιπλέον, το κόστος μειώνεται δραματικά, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιείται μόνο λιγότερο φάρμακο, αλλά καθώς έχουν ανακτηθεί λιγότερα ωάρια, απαιτούνται λιγότερες εργαστηριακές υπηρεσίες επεξεργασίας.

Συνολικά, η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι ένα πολλά υποσχόμενο νέο εργαλείο για τη θεραπεία των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας και των ασθενών με χαμηλό αριθμό ωαρίων.