Η αύξηση βάρους συσχετίζεται με διαβήτη κύησης ακόμη και σε αδύνατες γυναίκες
Εγκυμοσύνη Έρευνα Νέα

Η αύξηση βάρους συσχετίζεται με διαβήτη κύησης ακόμη και σε αδύνατες γυναίκες

Το ότι η παχυσαρκία μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη κύησης είναι γνωστό, ωστόσο νέα έρευνα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Queensland καταδεικνύει ότι οποιαδήποτε αύξηση βάρους μεγαλύτερη του 2,5% του συνολικού βάρους μιας γυναίκας ετησίως, μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη κύησης, ακόμη κι αν αυτή είναι αδύνατη.

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 3.000 γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 18 και 23 ετών. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων ξεκίνησε το 1996. Οι γυναίκες παρακολουθούνταν για το πάχος τους, το επίπεδο δραστηριότητάς τους, τον τρόπο ζωής και τις τυχόν εγκυμοσύνες.

Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενδιαφέροντα καθώς φάνηκε ότι γυναίκες οι οποίες έπαιρναν βάρος παραπάνω από το 2,5% του συνολικού τους βάρους ετησίως, στα χρόνια πριν την εγκυμοσύνη είχαν παραπάνω τριπλάσιες πιθανότητες να πάθουν διαβήτη κύησης. Ωστόσο και οι γυναίκες με μικρότερη αύξηση βάρους της τάξης του 1,5% με 2,5% ετησίως, είχαν αυξημένες πιθανότητες να πάθουν διαβήτη κύησης και μάλιστα διπλάσιες. Το ιδιαίτερο στα αποτελέσματα αυτά είναι ότι η αύξηση βάρους δεν χρειαζόταν να οδηγεί στην παχυσαρκία. Δηλαδή ακόμη και γυναίκες με κανονικό βάρος ή αδύνατες γυναίκες είχαν τις ίδιες πιθανότητες.

Ο Akilew Adane, επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας έφερε ένα παράδειγμα: «Αν μια γυναίκα 60 κιλών με ύψος 1,66, παίρνει 1,14 κιλά το χρόνο για 7 έτη, τότε οι πιθανότητές της για διαβήτη κύησης θα αυξηθούν, απ’ότι μιας γυναίκας που διατηρεί σταθερό το βάρος της».

Ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί τα αίτια που κάτι τέτοιο συμβαίνει, αλλά σύμφωνα με τον A. Adane: «Είναι πολύ πιθανό ότι οι γυναίκες που συνεχίζουν να παίρνουν βάρος μπορεί να αποκτούν μέτρια και σταδιακή ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη, η οποία αυξάνεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, παρά το γεγονός ότι το βάρος τους εμπίπτει στα προτεινόμενα όρια».

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο Diabetes Research and Clinical Practice.