Το 85% των ανθρώπων φοβούνται την απώλεια όρασης αλλά μόνο το 33% επισκέπτονται τον οφθαλμίατρο
Έρευνα Νέα

Το 85% των ανθρώπων φοβούνται την απώλεια όρασης αλλά μόνο το 33% επισκέπτονται τον οφθαλμίατρο

Αυτή η εβδομάδα, είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος (12-18 Μαρτίου). Με αφορμή αυτό, η Novartis επισήμανε τα αποτελέσματα μιας διεθνούς έρευνας που δείχνουν ότι στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που πήραν μέρος (54% των ερωτηθέντων) δεν γνωρίζουν το γλαύκωμα ως νόσο.

Το γλαύκωμα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες τύφλωσης παγκοσμίως προσβάλλοντας περίπου 60 εκατομμύρια ανθρώπους. Το γλαύκωμα σε πρώιμα  στάδια αποτελεί  μια σχεδόν ασυμπτωματική οφθαλμική νόσο που επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου και εάν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 87 %  των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά μόνο 33%  εξ αυτών ανέφεραν ότι εξετάζονται ετησίως.

Το παγκόσμιο φορτίο του γλαυκώματος προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, με τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο παγκοσμίως να αυξάνεται σε περίπου 76  εκατ. μέχρι το 2020.

Κάποια πρόσθετα βασικά ευρήματα από την έρευνα είναι τα εξής:

  • 85%  των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι από τις πέντε αισθήσεις τους, θα φοβόντουσαν περισσότερο να χάσουν την όρασή τους.
  • Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες δεν υποβλήθηκαν πρόσφατα σε οφθαλμολογική εξέταση ήταν οι εξής: έλλειψη χρημάτων ή ασφάλισης (21%), η πεποίθηση ότι «δεν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα με τα μάτια μου» (19%), και η πεποίθηση ότι η ετήσια εξέταση δεν είναι απαραίτητη (17%).
  • 54% των ερωτηθέντων δεν γνώριζαν το γλαύκωμα – οι ερωτηθέντες ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τον καταρράκτη

Σχετικά με το γλαύκωμα

Ο συνηθέστερος τύπος γλαυκώματος, που συχνά συσχετίζεται με χρονιότητα αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης, μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς αισθητά συμπτώματα και να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια όρασης. Είναι γνωστό ως «ο αθόρυβος κλέφτης της όρασης». Με έγκαιρη διάγνωση, είναι δυνατός ο έλεγχος της πάθησης. Περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων της έρευνας παγκοσμίως ορθώς προσδιόρισαν την υψηλή οφθαλμική πίεση, το οικογενειακό ιστορικό, τον διαβήτη και την προχωρημένη ηλικία ως παράγοντες κινδύνου του γλαυκώματος.