Το μεταβολικό προφίλ ορού αίματος πρώιμης εγκυμοσύνης αποκαλύπτει κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη
Εγκυμοσύνη Έρευνα Νέα

Το μεταβολικό προφίλ ορού αίματος πρώιμης εγκυμοσύνης αποκαλύπτει κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τούρκου ανακάλυψαν ότι οι γυναίκες που ανέπτυξαν προδιαβήτη μετά την εγκυμοσύνη είχαν ήδη εκτροπές στο μεταβολικό τους προφίλ ορού αίματος στην αρχή της εγκυμοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις μικρών σωματιδίων HDL στην αρχή της εγκυμοσύνης.

Ο μεταβολισμός της μητέρας αλλάζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να εξασφαλίσει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του εμβρύου. Εκτροπές στο μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν ανακαλυφθεί στο παρελθόν σε γυναίκες που αναπτύσσουν διαβήτη κύησης. Καθώς ο διαβήτης κύησης είναι ένας πολύ γνωστός παράγοντας κινδύνου για τον διαβήτη τύπου 2, οι ερευνητές ήθελαν να μελετήσουν εάν θα ήταν δυνατό να εντοπιστούν οι γυναίκες που έχουν αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 ήδη βάσει του μεταβολισμού τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο κίνδυνος διαβήτη τύπου 2 των μητέρων εξετάστηκε στη μελέτη μητέρας-παιδιού που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Turku και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Turku στη Φινλανδία. Τα μεταβολικά προφίλ των δειγμάτων αίματος των μητέρων, με άλλα λόγια τα μεταβολικά προφίλ ορού τους, στην αρχή και στην όψιμη εγκυμοσύνη μετρήθηκαν με μια μέθοδο που αναγνωρίζει πάνω από 200 μεταβολίτες και τις αναλογίες τους. Επιπλέον, η γλυκόζη αίματος νηστείας και η αντίσταση στην ινσουλίνη των μητέρων αξιολογήθηκαν με παραδοσιακές εργαστηριακές εξετάσεις μετά τον τοκετό. Τα μεταβολικά προφίλ ορού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συγκρίθηκαν για γυναίκες που ανέπτυξαν προδιαβήτη και γυναίκες των οποίων η γλυκόζη νηστείας παρέμεινε σε κανονικό επίπεδο δύο χρόνια μετά τον τοκετό.

Ανακαλύψαμε ότι το μεταβολικό προφίλ στην αρχή της εγκυμοσύνης μαζί με κλινικές μεταβλητές, όπως η ηλικία και ο δείκτης μάζας σώματος πριν από την εγκυμοσύνη, προέβλεπαν τον προδιαβήτη μετά τον τοκετό. Υψηλότερες συγκεντρώσεις μικρών σωματιδίων HDL στην κυκλοφορία του αίματος κατά την πρώιμη εγκυμοσύνη συνδέθηκαν με υψηλότερη γλυκόζη νηστείας και αντίσταση στην ινσουλίνη δύο χρόνια μετά τον τοκετό».

Ella Muhli, Διδακτορική Ερευνήτρια, Ερευνητική Ομάδα Πρώιμης Διατροφής και Υγείας, Πανεπιστήμιο του Τούρκου

“Με βάση τα ευρήματά μας, γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 θα μπορούσαν ενδεχομένως να εντοπιστούν στην αρχή της εγκυμοσύνης με βάση τα μεταβολικά προφίλ τους στον ορό. Ωστόσο, παρόμοιες συσχετίσεις δεν εντοπίστηκαν στα τέλη της εγκυμοσύνης”, προσθέτει ο Muhli.

Η υψηλότερη συγκέντρωση των μικρών σωματιδίων HDL στην κυκλοφορία είχε συσχετιστεί στο παρελθόν με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, επιπλέον του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2.

Πηγή : news-medical.net