Το κάπνισμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει το παιδί σε εθισμό σε ουσίες
Εγκυμοσύνη Έρευνα Νέα

Το κάπνισμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει το παιδί σε εθισμό σε ουσίες

Ό,τι το κάπνισμα βλάπτει την υγεία είναι γνωστό. Επίσης είναι γνωστό ότι στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει στο να γεννηθεί το παιδί με χαμηλότερο βάρος, καρδιακά προβλήματα και άσθμα.

Σε πρόσφατη έρευνα όμως για την επιγενετική, φάνηκε ότι το κάπνισμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πιθανότητα κατάχρησης ουσιών από το παιδί (όπως καπνός, αλκοόλ, κάνναβη).

Ο πειραματισμός των εφήβων σε ουσίες δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο κι όσο περίεργο κι αν φαίνεται είναι αρκετά συνηθισμένο. Ωστόσο, δεν αναπτύσσουν όλοι εθισμό  στις ουσίες.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), «ακολούθησε» 244 νέους από την γέννηση μέχρι την εφηβεία τους και κατέδειξε συσχέτιση των νέων που οι μητέρες τους κάπνιζαν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με επιγενετικές αλλαγές στην γέννα, που με τη σειρά τους οδήγησαν σε υψηλότερη χρήση ουσιών στην εφηβεία. Οι αλλαγές εντοπίστηκαν σε γονίδια τα οποία είναι σημαντικά για πολλές λειτουργείες, μεταξύ άλλων και η ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Παρόλο που τα ευρήματα είναι σημαντικά, θα πρέπει να γίνει έρευνα σε μεγαλύτερες ομάδες για να υπάρχει μια απόλυτη συσχέτιση.