Το κάπνισμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει την όραση του απογόνου
Έρευνα Νέα

Το κάπνισμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει την όραση του απογόνου

Έρευνα από τη Δανία έρχεται να καταδείξει άλλη μια αρνητική συνέπεια που ενδέχεται να έχει το κάπνισμα της εγκύου στον απόγονό της. Σύμφωνα με την έρευνα, το κάπνισμα επηρεάζει το πάχος των νευρικών οπτικών ινών του αμφιβληστροειδούς χιτώνα (RNFL).

Για την έρευνα εξετάστηκαν τα δεδομένα από 1.323 παιδιά της έρευνας Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC2000) Eye Study ηλικίας 11-12 ετών, τα οποία δεν είχαν παθήσεις στα μάτια ή συγγενείς ανωμαλίες.

Από τα παιδιά αυτά, το 80,3% των μητέρων τους δεν κάπνιζαν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το 2,1% διέκοψε το κάπνισμα στην εγκυμοσύνη ενώ το 17,6% συνέχισε το κάπνισμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Το 3,9% των παιδιών είχαν χαμηλό βάρος στη γέννηση και ο μέσος όρος του βάρους του μωρού στη γέννηση ήταν πιο χαμηλός στα παιδιά των οποίων οι μητέρες κάπνιζαν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Επιπλέον, το πάχος των RNFL ήταν κατά 5% χαμηλότερο στα παιδιά των οποίων οι μητέρες κάπνιζαν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, δεν υπήρξε διαφορά στο πάχος των RNFL μεταξύ των παιδιών που οι μητέρες τους δεν κάπνιζαν καθόλου κι εκείνων που διέκοψαν το κάπνισμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το κάπνισμα στη διάρκεια  της εγκυμοσύνης σχετίζεται με το χαμηλό βάρος του απογόνου κατά τη γέννηση, κάτι που φαίνεται να συσχετίζεται με πιο λεπτό RNFL στα παιδιά ηλικίας 11 με 12 ετών.

Παρόλο που στην ηλικία των 11-12 ετών το πάχος των RNFL δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο, η Christine Munch, μέλος της ερευνητικής ομάδας, δήλωσε ότι στη ζωή μας χάουμε RNFL έτσι κι αλλιώς. Για το λόγο αυτό όμως, αν έχουμε εξαρχής λιγότερα, κινδυνεύουμε να έχουμε πρόβλημα στην όρασή μας.

Υπολογίζεται ότι το 15-30% των γυναικών στις ανεπτυγμένες χώρες καπνίζουν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of the American Medical Association.