Τεχνική διατηρεί τη γονιμότητα σε νεαρά αγόρια
Γονιμότητα Έρευνα Νέα

Τεχνική διατηρεί τη γονιμότητα σε νεαρά αγόρια

Μια τεχνική που θα μπορούσε να αυξήσει κατά 40% τη βιωσιμότητα των σπερματοζωαρίων που παράγουν τα νεαρά αγόρια ανέπτυξαν ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία δημοσιεύονται στο περιοδικό Cell Reports κατέδειξαν ότι η μέθοδος είχε επιτυχημένη εφαρμογή στα ποντίκια και σταδιακά η ερευνητική ομάδα θα επεκταθεί και στους ανθρώπους.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ένα γονίδιο το οποίο βρίσκεται στα βλαστοκύτταρα. Στην αρχή της διαδικασίας, οι επιστήμονες παρατήρησαν τα βλαστικά κύτταρα που δημιουργούν ενέργεια μέσω της γλυκόλυσης και στη συνέχεια μέσω μιας μεθόδου, η οποία ονομάζεται οξειδωτική φωσφορυλίωση και η οποία όμως έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ελευθέρων ριζών, αντιδραστικών μορφών οξυγόνου, οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για το DNA ενός κυττάρου.

Για το λόγο αυτό, οι επιστήμονες προσπάθησαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες, προκειμένου η γλυκόλυση να καταστεί πιο αποδοτική. Με τη μείωση του οξυγόνου, υπήρξε σημαντική αύξηση του ποσοστού των βλαστοκυττάρων, τα οποία μπορούσαν να παράγουν κανονικό σπέρμα. Προηγουμένως το ποσοστό αυτό ήταν 5%, ενώ με τη νέα μέθοδο αυξήθηκε σε 40%.

Σύμφωνα με τον Jon Oatley, Επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, στο μέλλον η καλλιέργεια των κυττάρων μάλλον θα είναι μια δεδομένη διαδικασία. Η τεχνική αυτή έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη διατήρηση της γονιμότητας νεαρών αγοριών που πρόκειται να υποστούν σε χημειοθεραπεία.