Τελικά τα μαθηματικά σχετίζονται και με τα σπερματοζωάρια!
Γονιμότητα Έρευνα

Τελικά τα μαθηματικά σχετίζονται και με τα σπερματοζωάρια!

Παρότι είμαστε στο 2017 υπάρχουν πολλές πτυχές του ανθρώπινου αναπαραγωγικού συστήματος που δεν γνωρίζουμε. Η κίνηση και η πλοήγηση των σπερματοζωαρίων στον κόλπο και στις σάλπιγγες της γυναίκας αποτελεί ακόμα ενα μυστήριο, εν μέρει τουλάχιστον.

Σε κάθε εκσπερμάτιση 50 με 150 εκατομμύρια σπερματοζωάρια μήκους 0,065 χιλ. αρχίζουν έναν αγώνα δρόμου και επιβίωσης, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, προς το ωάριο.
Τα περισσότερα θα πεθάνουν στον κόλπο της γυναίκας, όπου οι συνθήκες είναι οι πιο ακατάλληλες για την επιβίωσή τους, άλλα θα βρεθούν σε αδιέξοδα, πολλά θα δολοφονηθούν απο το αμυντικό σύστημα της γυναίκας που τα θεωρούν εχθρούς.
Μόνο 10 θα φτάσουν στο στόχο τους και απο αυτά, ένα θα κάνει την γονιμοποίηση, με τους ειδικούς να μιλάνε για πραγματικό «θαύμα» εφόσον αυτή συμβεί τελικά και υπάρχει ωάριο…

Μια ερευνητική ομάδα απο το Ηνωμένο Βασίλει και την Ιαπωνία εξέτασαν την κίνηση των σπερματοζωαρίων, η οποία γίνεται με την κεφαλή και την ουρά τους, για να καταλάβουν τη ροή των υγρών γύρω τους. Η κίνηση αυτή αποκαλύφθηκε ότι βασίζεται σε ένα απλό μαθηματικό μοντέλο το οποίο εξηγεί τις ρυθμικές κινήσεις τους.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί κάθε πρόσθετη πληροφορία για τα σπερματοζωάρια μπορεί να αποκαλύψει νέες τεχνικές και προσεγγίσεις στα προβλήματα γονιμότητας κάτι πολύ σημαντικό μια και ενα μεγάλο ποσοστό στις περιπτώσεις υπογονιμότητας ωφείλεται στον άντρα.