Σε άνοδο τα μωρά που γεννιούνται από κατεψυγμένα έμβρυα
Εξωσωματική γονιμοποίηση Θεραπείες υπογονιμότητας

Σε άνοδο τα μωρά που γεννιούνται από κατεψυγμένα έμβρυα

Ο αριθμός των μωρών εξωσωματικής γονιμοποίησης που γεννήθηκαν στην Αυστραλία από κατεψυγμένα έμβρυα υπερβαίνει τώρα τον αριθμό που γεννήθηκε από φρέσκα έμβρυα.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Εθνική Μονάδα Περιφερειακής Επιδημιολογίας και Στατιστικής του UNSW δείχνει ότι οι γεννήσεις που προέρχονται από κατεψυγμένα έμβρυα αυξήθηκαν κατά 64% από το 2011.

Μεταξύ 2011 και 2015, 7.412 ζωντανές γεννήσεις προέκυψαν από κατεψυγμένα έμβρυα, σε σύγκριση με 6.628 από φρέσκα έμβρυα.

Ο καθηγητής Michael Chapman, Πρόεδρος της Εταιρείας Γονιμότητας της Αυστραλίας, αναφέρει ότι η τάση αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις κλινικές πρακτικές καθώς και τις βελτιώσεις στα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ορισμένες από τις αλλαγές περιλαμβάνουν καλύτερες μεθόδους κρυοσυντήρησης, περισσότερη προεμφυτευτική εξέταση των εμβρύων πριν από τη μεταφορά και αναγνώριση ότι για ορισμένους ασθενείς είναι καλύτερα να παγώσουν όλα τα έμβρυά τους και να τα μεταφέρουν σε επόμενους κύκλους.

Από τότε που το πρώτο αυστραλιανό μωρό μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης γεννήθηκε το 1980, περισσότερα από 200.000 μωρά γεννήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η έκθεση της Υποστηριζόμενης Αναπαραγωγικής Τεχνολογίας στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία 2015 δείχνει ότι υπήρξε 6% αύξηση του αριθμού των κύκλων θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης που εκτελούνται το 2015 σε σύγκριση με το 2014, με 77.721 κύκλους που αναφέρθηκαν από τις κλινικές.

Συνολικά 13.344 βρέφη γεννήθηκαν μετά από θεραπεία με εξωσωματική γονιμοποίηση σε κλινικές της Αυστραλίας και 1.447 σε κλινικές της Νέας Ζηλανδίας το 2015.

Η έκθεση δείχνει επίσης τη συνεχιζόμενη μείωση του ποσοστού των πολλαπλών παραδόσεων, από 6,9% το 2011 σε 4,4% το 2015.