Πιθανή η επιτυχής εγκυμοσύνη ακόμη και με περίπλοκες καρδιακές ανωμαλίες
Εγκυμοσύνη Νέα

Πιθανή η επιτυχής εγκυμοσύνη ακόμη και με περίπλοκες καρδιακές ανωμαλίες

Νέες ιατρικές οδηγίες στις ΗΠΑ έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα για όσες γυναίκες γεννιούνται με καρδιακές ανωμαλίες υψηλού κινδύνου. Βάσει των νέων κατευθυντήριων γραμμών, οι γυναίκες αυτές μπορούν να φέρουν σε πέρας μια εγκυμοσύνη αρκεί να λάβουν τη σωστή ιατρική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τη Mary Canobbio, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, η οποία βοήθησε στη σύνταξη των οδηγιών,  οι οδηγίες αυτές προέρχονται από την Αμερικανική Ένωση Καρδιάς (American Heart Association). Αυτό που γενικά μέχρι τώρα συμβούλευαν τις γυναίκες με καρδιακά προβλήματα ήταν να αποφεύγουν να μένουν έγκυοι

Ιστορικά, η τάση ήταν να συμβουλεύουν αυτές τις γυναίκες να αποφύγουν την εγκυμοσύνη, καθώς τα προβλήματά τους και οι χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υπόκεινται για να κρατήσουν αυτές τις γυναίκες στη ζωή είναι περίπλοκες και είναι δύσκολο να προβλεφθεί η μακροπρόθεσμη επιβίωση τους. Έτσι, μια εγκυμοσύνη φοβόντουσαν ότι εκτός από το μωρό, μπορεί να απειλεί και τη ζωή της ίδιας της μητέρας.

Οι πιο συνηθισμένες ανωμαλίες της καρδιάς περιλαμβάνουν προβλήματα στα αιμοφόρα αγγεία ή τρύπες στον καρδιακό μυ, τα οποία δυσκολεύουν την αναπνοή ή τους παλμούς και μπορεί να απαιτούν χειρουργική επέμβαση ή ακόμη και μεταμόσχευση.

Ένας από τους κινδύνους για την εγκυμοσύνη, είναι ότι στη διάρκειά της υπάρχει αύξηση του όγκου του αίματος κατά 50%, προκειμένου να υποστηριχθεί το μωρό. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά της μητέρας θα πρέπει να είναι ικανή να αντέξει την επιβάρυνση αυτή.

Επιπλέον, ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι η αύξηση των καρδιακών παλμών και οι θρομβώσεις του αίματος, οι οποίες μπορούν να συμβούν λόγω ορμονικών αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές στις γυναίκες που δεν έχουν καρδιακά προβλήματα δεν ενέχουν υψηλό κίνδυνο, αλλά στις γυναίκες με καρδιακά προβλήματα, αυξάνεται ο κίνδυνος να πάθουν έμφραγμα.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, οι γυναίκες θα πρέπει να επισκεφτούν τους καρδιολόγους τους αν αποφασίσουν να μείνουν έγκυοι προκειμένου να εξετασθεί το πώς η εγκυμοσύνη θα μπορούσε να επηρεάσει την κατάστασή τους.

Για κληρονομικά προβλήματα, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος πριν τη σύλληψη, προκειμένου να μελετηθούν οι πιθανότητες το πρόβλημα να περάσει και στα παιδιά.

Ακόμη, όταν η γυναίκα θα καταφέρει να συλλάβει, θα πρέπει να σχεδιάσει με τον καρδιολόγο της τη γέννα της. Ιδανικά ο καρδιολόγος θα πρέπει να βρίσκεται εκεί τη στιγμή της γέννησης.

Πλέον, είναι γνωστό ότι με διεξοδική συνεργασία πολλών ομάδων, μπορούν να επιτευχθούν εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί.