Ο ύπνος σχετίζεται με την υγεία του σπέρματος
Έρευνα

Ο ύπνος σχετίζεται με την υγεία του σπέρματος

Η επίτευξη επαρκούς ύπνου είναι μια απαίτηση για καλή υγεία και ψυχική ευεξία. Η απόκτηση επαρκούς χρόνου ανάπαυσης είναι γνωστό ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία επεξεργασίας και ενοποίησης της μνήμης, καθώς επηρεάζει τη διάθεση, τα κίνητρα, την κρίση και την αντίληψή μας.
Αυτά δεν είναι τα μοναδικά πράγματα για τα οποία ο ύπνος είναι καλός, καθώς σύμφωνα με μια νέα μελέτη, ο ύπνος μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υγεία του DNA του σπέρματος.

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κακό ύπνο
Υπολογίζεται ότι περίπου 50 έως 70 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ έχουν κάποια διαταραχή ύπνου, ενώ το 35,3% αναφέρει λιγότερο από επτά ώρες ύπνου κατά τη διάρκεια μιας τυπικής περιόδου 24 ωρών. Αυτό είναι δυνητικά 25 έως 35 εκατομμύρια άνδρες στους οποίους επηρεάζεται το σπέρμα.

Το DNA του σπέρματος συνεισφέρει περίπου στο ήμισυ της γενετικής πληροφορίας των απογόνων. Η βλάβη σε αυτό το γενετικό υλικό μπορεί να έχει επιβλαβείς επιδράσεις στη γονιμότητα και στο πιθανό έμβρυο.

Η εν λόγω μελέτη εξέτασε 2.020 δείγματα σπέρματος που παρείχαν 796 εθελοντές από κολέγια στο Chongqing (Κίνα) μεταξύ των ετών 2013 και 2015.

Πραγματοποιήθηκε μελέτη σε ένα σύμπλεγμα DNA και πρωτεΐνης σπέρματος, που ονομάζεται χρωματίνη σε αυτά τα άτομα. Διαπιστώθηκε ότι εκείνοι που είχαν περισσότερο από εννέα ώρες ύπνου την ημέρα είχαν 41% χαμηλότερη υψηλή βιωσιμότητα DNA – δείκτης που αντιπροσωπεύει το ποσοστό σπερματοζωαρίων με μη φυσιολογική χρωματίνη. Οι συμμετέχοντες με 6,5 ώρες ύπνου ημερησίως ή λιγότερο θεωρήθηκαν ότι είχαν περίπου 30% χαμηλότερα επίπεδα υψηλής σταθερότητας DNA.

Ο ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των σπερματοζωαρίων
Αυτό σημαίνει ότι η επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων ύπνου στην πραγματικότητα προάγει την υγεία του σπέρματος, διατηρώντας θεωρητικά τις πρωτεΐνες του DNA και την έκφραση γονιδίων.

«Αυτές είναι νέες πληροφορίες μετά από την προηγούμενη διαπίστωση ότι η διάρκεια του ύπνου έχει αντίστροφη συσχέτιση σχήματος U με τον όγκο του σπέρματος και τον συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων. Στην προηγούμενη μελέτη διαπιστώσαμε ότι αυτές οι δύο παράμετροι σπέρματος ήταν οι υψηλότερες όταν ο ύπνος ήταν 7,0 έως 7,5 ώρες την ημέρα και είτε ο μεγαλύτερος είτε ο μικρότερος ύπνος συνδέονταν με τη μείωση των δύο παραμέτρων σπέρματος» δήλωσε ο Dr. Jia Cao, συντάκτης της μελέτης.

Την τρέχουσα στιγμή, τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να είναι απλά μια απλή βάση συζήτησης καθώς απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την επικύρωση αυτών των ευρημάτων και τη διερεύνηση του βασικού μηχανισμού.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το να έχεις κοιμηθεί αρκετά κάνει αισθητή διαφορά στην καθημερινότητα μας. Αυτή η νέα έρευνα είναι μόνο περαιτέρω απόδειξη ότι ο ύπνος όχι μόνο διασφαλίζει ότι παραμένουμε υγιείς, αλλά και ότι διασφαλίζουμε την υγεία των μελλοντικών μας απογόνων.