Οι πολυβιταμίνες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο αυτισμού στα παιδιά
Εγκυμοσύνη Έρευνα

Οι πολυβιταμίνες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο αυτισμού στα παιδιά

Η λήψη πολυβιταμινών κατά την πρώιμη εγκυμοσύνη μπορεί να σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο διαταραχής του φάσματος του αυτισμού (ASD) στα παιδιά σε σύγκριση με τις μητέρες που δεν λαμβάνουν πολυβιταμίνες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματά τους δεν μπορούν να καθορίσουν τις αιτίες και τις συνέπειες, αλλά υποστηρίζουν ότι εγείρουν ερωτήματα σχετικά με πιθανή συσχέτιση που δικαιολογεί περαιτέρω διερεύνηση.

Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD) περιλαμβάνει μια σειρά συνθηκών, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Asperger, που επηρεάζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Περισσότερα αγόρια διαγιγνώσκονται με αυτή την κατάσταση συγκριτικά με τα κορίτσια.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η ASD πιθανότατα αναπτύσσεται στη μήτρα και ότι η δίαιτα μιας μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα μπορούσε να έχει επιρροή. Ωστόσο, τα αποτελέσματα από προηγούμενες μελέτες είναι ασυνεπή, γεγονός που υποδηλώνει ότι και άλλοι μη μετρήσιμοι παράγοντες όπως η γενική υγεία και ο τρόπος ζωής της μητέρας, θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο.

Έτσι μια διεθνής ερευνητική ομάδα έθεσε ως στόχο να αξιολογήσει εάν η συμπλήρωση θρεπτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο ASD, με και χωρίς διανοητική αναπηρία.

Εφαρμόζουν τρεις αναλυτικές μεθόδους σε δείγμα 273.107 ζευγών μητέρων-παιδιών που ζουν στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Το δείγμα περιοριζόταν στα παιδιά ηλικίας 4 έως 15 ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και γεννήθηκαν μεταξύ 1996 και 2007.

Οι γυναίκες ανέφεραν τη χρήση φολικού οξέος, σιδήρου και συμπληρωμάτων πολυβιταμινών στην πρώτη προγεννητική επίσκεψή τους και εντοπίστηκαν κρούσματα παιδικής ASD μέσω των αντίστοιχων καταχωρήσεων τους στα εθνικά μητρώα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χρήση πολυβιταμινών, με ή χωρίς πρόσθετο σίδηρο ή / και φολικό οξύ, συνδέθηκε με χαμηλότερη πιθανότητα παιδικής ASD με διανοητική αναπηρία σε σχέση με τις μητέρες που δεν χρησιμοποίησαν φολικό οξύ, σίδηρο και πολυβιταμίνες.

Δεν υπήρχαν συνεπείς ενδείξεις ότι η χρήση σιδήρου ή φολικού οξέος συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο ASD.

Τα αποτελέσματα των διαφόρων αναλύσεων φαινόταν να είναι συνεπή μεταξύ τους, λένε οι συγγραφείς, υποδηλώνοντας ότι η συσχέτιση μεταξύ των πολυβιταμινών και της ASD ίσως να μην εξηγηθεί πλήρως.
Επισημαίνουν αρκετούς περιορισμούς της μελέτης, όπως το ενδεχόμενο σύγχυσης και δυσκολίας στην εκτίμηση του τύπου, του χρόνου και της δόσης των συμπληρωμάτων. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα περιελάμβαναν το σχετικά μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος δείγματος και τις προηγμένες αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να μετρηθεί η εγκυρότητα των ευρημάτων.

“Μαζί, οι τρεις αναλύσεις, φαίνεται να δείχνουν μια πιθανή αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ χρήσης πολυβιταμινών με ASD με διανοητική αναπηρία”, λένε οι συγγραφείς.

Δεδομένης της τρέχουσας κατανόησης και της ισχύος των στοιχείων που υποστηρίζουν τη σημασία του συμπληρώματος διατροφής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, «είναι αδύνατο να φανταστούμε ότι αυτά τα αποτελέσματα, από μόνα τους, θα πρέπει να αλλάξουν την τρέχουσα πρακτική», γράφουν. Ωστόσο, λένε ότι τα ευρήματα αυτά “εγείρουν ερωτήματα που δικαιολογούν έρευνα” και ζητούν επαλήθευση σε επιπλέον μελέτες.