Οι περισσότερες γυναίκες που καταψύχουν τα ωάριά τους δεν τα χρησιμοποιούν
Εξωσωματική γονιμοποίηση Έρευνα Νέα

Οι περισσότερες γυναίκες που καταψύχουν τα ωάριά τους δεν τα χρησιμοποιούν

Η κατάψυξη ωαρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη μέθοδος προκειμένου πολλές γυναίκες να αναβάλλουν την εγκυμοσύνη και να εστιάσουν στην καριέρα τους ή να αναζητήσουν τον κατάλληλο σύντροφο.

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που έρχεται από την Αυστραλία, μόνο το 6% των γυναικών καταλήγει να χρησιμοποιήσει τα καταψυγμένα ωάριά της. Οι περισσότερες τελικά γεννούν είτε φυσιολογικά, είτε με εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η έρευνα έλαβε χώρα σε περίπου 100 γυναίκες, οι οποίες προέβησαν στην κατάψυξη ωαρίων μεταξύ του 1999 και του 2014. Ο μέσος όρος της ηλικίας των γυναικών ήταν 37 ετών όταν κατέψυξαν τα ωάρια και 40 όταν τελείωσαν την έρευνα. Το 86% των γυναικών ήταν μόνες τους τη στιγμή της κατάψυξης και το 67% ήταν μόνες τους την στιγμή της ολοκλήρωσης της έρευνας.

Μόνο το 6% από αυτές χρησιμοποίησε τα κατεψυγμένα ωάρια και μόνο το 3% κατάφερε να φέρει εις πέρας μια εγκυμοσύνη που είχε πραγματοποιηθεί με τη χρήση τους.

Το 22% των γυναικών έμειναν αργότερα έγκυοι. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως ήδη αναφέρθηκε, η σύλληψη έγινε είτε φυσιολογικά  είτε μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης με νέα ωάρια.

Στην ερώτηση γιατί δεν χρησιμοποίησαν τα ήδη υπάρχοντα ωάρια, οι περισσότερες από τις γυναίκες δήλωσαν ότι είτε δεν ήθελαν να αποκτήσουν μια μονογονεϊκή οικογένεια, ή ότι ήθελαν πρώτα να εξαντλήσουν τις προσπάθειες σύλληψης με φυσιολογικό τρόπο.

Το 70% αυτών δήλωσε ότι αναλόγως των περιπτώσεων θα μελετούσαν αν θα χρησιμοποιούσαν τα ωάρια, ενώ το 21% δήλωσε ότι σίγουρα θα τα χρησιμοποιούσαν κάποια στιγμή στο μέλλον.

Κι άλλες έρευνες έχουν καταδείξει παρόμοια αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μια κλινική γονιμότητας στη Santa Monica της California, βρήκε ότι μεταξύ του 2005 και του 2012, από τις 232 γυναίκες που κατέψυξαν ωάρια, το 95% δεν τα είχε χρησιμοποιήσει ακόμη μέχρι το 2015.