Η μείωση των γεννήσεων είναι απειλή για την παγκόσμια οικονομία
Γονιμότητα Νέα

Η μείωση των γεννήσεων είναι απειλή για την παγκόσμια οικονομία

Ο παγκόσμιος δείκτης γονιμότητας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση από το 1960, φτάνοντας στο μισό σήμερα σε σχέση με το 1960, με τον δείκτη να αναφέρεται στον μέσο όρο παιδιών που κάνει μια γυναίκα στην αναπαραγωγική της ηλικία (15-49 ετών).

Εφόσον συνεχιστεί αυτή η τάση ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία θα είναι μεγάλος μια και ηλικιωμένοι θα είναι περισσότεροι από τους ανθρώπους στη παραγωγική ηλικία.

Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι πολλοί. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες ο έλεγχος των γεννήσεων, η «απελευθέρωση» των γυναικών από τα οικιακά, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ενηλίκων, η καριέρα, τα αυξημένα κόστη της παιδικής φροντίδας αλλά και της εκπαίδευσης είναι μερικοί βασικοί λόγοι.

Σήμερα έχουμε φτάσει στα 2,5 παιδιά ανά ζευγάρι, σχεδόν στο μισό από το 1960 όπως προαναφέραμε, ενώ το 46% του πληθυσμού, σε 59 χώρες συμπεριλαμβανομένων της Βραζιλίας, Κίνας και Ρωσίας έχουν φτάσει τα 2,1 παιδιά, ενα προβληματικό νούμερο. Βέβαια στην Κίνα και την Ινδία υπάρχουν αυστηρά προγράμματα ελέγχου των γεννήσεων για τον έλεγχο του πληθυσμού. Σε αυτές τις χώρες παρατηρείται ήδη μια ανισορροπία μεταξύ παραγωγικού και ηλικιωμένου πληθυσμού κάτι που σε λίγα χρόνια θα έχει αντίκτυπο στην οικονομία τους μεταξύ άλλων.

Τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι το 2100 το 30% του πληθυσμού της Γης θα αποτελείται από ανθρώπους άνω των 60 ετών με το προσδόκιμο της ζωής να αυξάνεται συνεχώς. Προφανώς το σημερινό οικονομικό-πολιτικό-κοινωνικό σύστημα θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και να επανακαθοριστεί μια και λύσεις όπως η μετανάστευση νεώτερου πληθυσμού παρουσιάζει πολλά προβλήματα και ζητήματα.