Οι γυναίκες ενδέχεται να υποφέρουν από αϋπνία στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης
Εγκυμοσύνη Έρευνα

Οι γυναίκες ενδέχεται να υποφέρουν από αϋπνία στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης

Ερευνητές στην Ισπανία διαπίστωσαν ότι το 64% των εγκύων γυναικών υποφέρει από αϋπνία κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

Στη μελέτη συμμετείχαν 486 υγιείς έγκυες γυναίκες. Οι επιδράσεις της εγκυμοσύνης σε αυτές τις γυναίκες παρακολουθήθηκαν και στα τρία τρίμηνα. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι το 44% των εγκύων υποφέρει από αϋπνία κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, το οποίο αυξάνεται σε 46% στο δεύτερο τρίμηνο και σε 64% στο τρίτο τρίμηνο. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλά ώστε να δικαιολογούν την ανάγκη για “συστηματική προσέγγιση αυτού του προβλήματος”,σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας.

Παρόλο που είναι γνωστό ότι τα προϋπάρχοντα προβλήματα ύπνου επιδεινώνονται και συχνά εμφανίζονται νέα προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, υπάρχει μια τάση να υποθέτουμε ότι οι δυσκολίες που σχετίζονται με τον ύπνο και τη διατήρησή του είναι χαρακτηριστικά φαινόμενα της εγκυμοσύνης που πρέπει να υπομείνουν οι γυναίκες.

Αλλά η αϋπνία προκαλεί και πολλά προβλήματα. Επηρεάζει την ποιότητα ζωής των εγκύων γυναικών. Από μόνη της η αϋπνία είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα αλλά επίσης αποτελεί παράγοντα υψηλής αρτηριακής πίεσης και προεκλαμψίας, διαβήτη κύησης, πρόωρης γέννησης και μη προγραμματισμένης καισαρικής τομής. Κατά συνέπεια, το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί συστηματικά, ανέφερε η μελέτη.

Οι παράγοντες που σχετίζονται με την αϋπνία αναλύθηκαν επίσης ως μέρος του έργου.

Παρόλο που μπορεί να φανεί προφανές, ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η αϋπνία πριν την κύηση, δεδομένου ότι είναι θεμελιώδης για την πρόληψη και υπογραμμίζει τη σημασία της ανίχνευσης της αϋπνίας πριν από την εγκυμοσύνη και σε όλα τα στάδια.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι άλλοι παράγοντες, όπως η παχυσαρκία και το εάν οι γυναίκες έχουν ήδη παιδιά ή όχι, μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον ύπνο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η τακτική άσκηση, μέτριας ή υψηλής έντασης, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προστατεύει τις γυναίκες από την αϋπνία που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, γι ‘αυτό αποτελεί ακόμη ένα λόγο για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.