Οι αγελάδες ίσως βοηθήσουν στη βελτίωση της γονιμότητας στις γυναίκες
Γονιμότητα Έρευνα Νέα

Οι αγελάδες ίσως βοηθήσουν στη βελτίωση της γονιμότητας στις γυναίκες

Το ποσό του 1,65 εκατ. δολ. έλαβε έναν ερευνητής του Πανεπιστημίου του Michigan, προκειμένου να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των θεραπειών γονιμότητας, μελετώντας την επίδραση των ορμονών στην ωορρηξία και την αναπαραγωγή στις αγελάδες.

Σύμφωνα με τον James Ireland, καθηγητή αναπαραγωγικής φυσιολογίας, τα βοοειδή αποτελούν ένα χρήσιμο μοντέλο, καθώς έχουν έναν σχετικά μεγάλο αναπαραγωγικό κύκλο, παρόμοιο με αυτό των γυναικών, όπως και ένα ωάριο ανά ωορρηξία, στο τέλος του κύκλου. «Συν του ότι μια αγελάδα με μικρότερο απόθεμα ωαρίων, δεν ανταποκρίνεται τόσο καλά σε μεθόδους γονιμότητας, όπως ανταποκρίνονται τα βοοειδή που έχουν περισσότερα ωάρια, κάτι που βιώνουν συχνά και οι γυναίκες».

Η έρευνα θα έχει διάρκεια 5 έτη και τον James Ireland θα βοηθήσει ο Keith Latham, διευθυντής του Προγράμματος Αναπαραγωγικών και Αναπτυξιακών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Michigan. Επιπλέον, στο πρόγραμμα θα συνεισφέρει και ο Richard Leach, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής, Γυναικολογίας και Βιολογίας της Αναπαραγωγής του Πανεπιστημίου του Michigan.

Παρόλο που μέχρι στιγμής αρκετές τεχνικές γονιμότητας έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας αγελάδες ως πρότυπα, η εν λόγω έρευνα θα είναι η πρώτη που θα διερευνήσει πως μια συγκεκριμένη ορμόνη γονιμότητας που δίνεται στις γυναίκες στη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης, μπορεί να επηρεάσει τα ποσοστά επιτυχούς εγκυμοσύνης.

Η ορμόνη που θα διερευνηθεί είναι η ορμόνη διέγερσης ωοθυλακίου ή FSH, η οποία παράγεται από την υπόφυση και ελέγχει τις ωοθήκες στις γυναίκες και τους όρχεις στους άντρες. Είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή και συχνά χρησιμοποιείται για τη διέγερση όσο των δυνατόν περισσότερο θυλάκων στις ωοθήκες μιας γυναίκας, ούτως ώστε ένας μεγαλύτερος αριθμός των ωαρίων να μπορούν να ανακτηθούν για τη θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Σύμφωνα με τον J. Ireland, η αξιολόγηση των επιπτώσεων και των μηχανισμών των υψηλών επιπέδων FSH στην λειτουργία των ωοθηκών και την ποιότητα των ωαρίων, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καλύτερων τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο μέλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία των Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών, το 2014, το 33% των γυναικών που υποβλήθηκε σε θεραπείες γονιμότητας χρησιμοποιώντας τα δικά του ωάρια, κατάφερε να μείνει έγκυος. Ωστόσο, μόνο το 27% κατάφερε να φέρει σε πέρας την εγκυμοσύνη.

Σύμφωνα με τον J. Ireland, αν καταστεί δυνατή η βελτίωση των ρυθμών επιτυχούς ανταπόκρισης στις θεραπείες, τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν τους επιστήμονες και για τις θεραπείες στις γυναίκες, καθώς και να οδηγήσουν σε περισσότερες επιτυχημένες εγκυμοσύνες.