Νέα τεχνική γονιμοποίησης με DNA τριών ανθρώπων με πολικά σωμάτια
Γονιμότητα Εξωσωματική γονιμοποίηση Νέα

Νέα τεχνική γονιμοποίησης με DNA τριών ανθρώπων με πολικά σωμάτια

Επιστήμονες στο Oregon Health and Science University and the Salk Institute for Biological Studies ανακοίνωσαν μια νέα τεχνική εξωσωματικής γονιμοποίησης η οποία απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας μια και τότε ο αριθμός των ωαρίων ελαττώνεται.

Εκτός των περιπτώσεων των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας επειδή η τεχνική αφορά DNA από τρία άτομα σε περίπτωση προβληματικών μιτοχονδρίων στην μητέρα ξεπερνιούνται και όλες οι πιθανές σοβαρές επιπλοκές στο παιδί.
Έχουμε ήδη αναφερθεί σε περιπτώσεις γεννήσεων παιδιών από DNA από τρία άτομα εδώ και εδώ.

Με την συγκεκριμένη τεχνική οι επιστήμονες κατάφεραν να εξάγουν από τα πολικά σωμάτια των ώριμων ωαρίων των γυναικών όλο το απαραίτητο DNA έτσι ώστε να να γίνει η γονιμοποίηση με σπέρμα στο ωάριο δότριας στο οποίο του έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας. Με αυτό το τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν αρκετά ωάρια για μεγαλύτερες πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Τα πολικά σωμάτια  είναι κάτι σαν υπό-προϊόντα της ανάπτυξης του ωαρίου μια και εκεί καταλήγει όσο DNA δεν χρειάζεται να υπάρχει στο ωάριο έτσι ώστε να δημιουργηθεί χώρος για το DNA του σπέρματος. Στην κεντρική φωτογραφία το πολικό σωμάτιο είναι ο μικρός όγκος στο κάτω μέρος του ωαρίου.

Συνήθως αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει από τα ωοκύτταρα και για πρώτη φορά, όπως προαναφέραμε, γίνεται και μέσω των πολικών σωμάτιων. Σίγουρα πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη της επιστήμης της εξωσωματικής γονιμοποίησης η οποία φυσικά θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.