Μικρότερη η ποσότητα του σπέρματος στους σημερινούς άντρες
Γονιμότητα Έρευνα Νέα

Μικρότερη η ποσότητα του σπέρματος στους σημερινούς άντρες

Χαμηλότερη φαίνεται να είναι η ποσότητα του σπέρματος σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με έρευνα του τμήματος Ανάπτυξης και Αναπαραγωγής του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης στη Δανία.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο όγκος του σπέρματος που παράγεται κάθε φορά έχει μειωθεί στα 2,75 ml έναντι 3,40 ml που ήταν 50 έτη πριν. Μειωμένος εμφανίζεται και ο αριθμός των γαμετών.

Η μείωση στην ποσότητα του σπέρματος έχει άμεσο αντίκτυπο στη γονιμότητα του άντρα. Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι η μείωση στην ποσότητα του σπέρματος μπορεί να οφείλεται στην αύξηση των ασθενειών όπως ο καρκίνος των γεννητικών οργάνων που επηρεάζει την λειτουργία αναπαραγωγής.

Άλλες έρευνες έρχονται να υποστηρίξουν τα ευρήματα της έρευνας του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης. Τα αποτελέσματα του Κέντρου για τη Μελέτη και Προστασία των Ανθρωπίνων ωαρίων και σπερματοζωαρίων στο Παρίσι, κατέδειξαν πτώση στην ποιότητα του σπέρματος στους γόνιμους άνδρες στο Παρίσι στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μέση συγκέντρωση σπέρματος μειώθηκε κατά 2,1% ετησίως.

Υπήρξε μια μείωση στη συγκέντρωση και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και στο ποσοστό των μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων στους γόνιμους άντρες, που είναι ανεξάρτητη από την ηλικία τους” αναφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας.