Μικρόβια στη μήτρα μπορεί να μειώνουν τις πιθανότητες επιτυχίας της IVF
Γονιμότητα Εξωσωματική γονιμοποίηση Έρευνα Θεραπείες υπογονιμότητας Νέα

Μικρόβια στη μήτρα μπορεί να μειώνουν τις πιθανότητες επιτυχίας της IVF

Για πολλά χρόνια το κανάλι της μήτρας θεωρούταν ένα αποστειρωμένο περιβάλλον, ελεύθερο μικροβίων. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα εντόπισε την ύπαρξη μη γαλακτοβάκιλλων μικροβίων.

Παρόλο που ο σκοπός των συγκεκριμένων μικροβίων είναι να διατηρούν τη μήτρα καθαρή, αν αυτά βρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την επιτυχία μια θεραπείας γονιμότητας.

Η έρευνα έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Βαλέντσια στην Ισπανία, όπου έγινε σύγκριση 35 γόνιμων γυναικών και 35 γυναικών που αντιμετώπιζαν προβλήματα γονιμότητας και είχαν ξεκινήσει θεραπεία IVF.

Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι οι γυναίκες με υψηλά επίπεδα μη-γαλακτοβάκιλλων μικροβίων, είχαν σημαντικότερα χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας.

Παρόλο που το εύρημα είναι σημαντικό, παραμένει ακόμη άγνωστο το γιατί αυτό συμβαίνει και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.