Κι όμως, το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνδέεται με την παιδική παχυσαρκία
Εγκυμοσύνη

Κι όμως, το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συνδέεται με την παιδική παχυσαρκία

Τα παιδιά που γεννιούνται από μητέρες που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι πιο πιθανό να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα απ’ ό,τι αν η μητέρα δεν καπνίζει, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Aberdeen.

Η πρώτη μελέτη του είδους της συνέκρινε τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των αδελφών σε ηλικία 5 ετών σε περιπτώσεις όπου η μητέρα άρχισε το κάπνισμα μεταξύ των εγκυμοσύνων και βρήκε ότι εκείνα τα παιδιά που εκτέθηκαν στον καπνό στη μήτρα είχαν υψηλότερο ΔΜΣ από τα μεγαλύτερα αδέλφια τους που δεν είχαν.

Η σχέση μεταξύ των εγκύων μητέρων που καπνίζουν και της παιδικής παχυσαρκίας έχει εντοπιστεί σε προηγούμενες μελέτες, ωστόσο, ο προσδιορισμός αιτιώδους συνδέσμου μπορεί να είναι προβληματικός δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες, όπως η διατροφή ή το επίπεδο δραστηριότητας, που μπορεί να εξηγήσουν τη σχέση. Ωστόσο, αυτή η μελέτη είναι μοναδική στο ότι συγκρίνει την επίδραση του καπνίσματος της μητέρας στα αδέλφια, ώστε να μπορεί να εξηγήσει πολλούς από αυτούς τους πρόσθετους παράγοντες.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τη χρήση της Aberdeen Maternity and Neonatal Databank (AMND), η οποία περιέχει δεδομένα για όλες τις γεννήσεις στα μαιευτήρια από τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα σχολεία σχετικά με το ύψος και το βάρος των αδερφών άνω των επτακοσίων αδελφών ηλικίας 5 ετών συγκρίθηκαν με τα αρχεία AMND. Τα αποτελέσματα διαπίστωσαν ότι εάν η μητέρα άρχισε το κάπνισμα μεταξύ των εγκυμοσύνων, το νεώτερο παιδί είχε αυξημένο ΔΜΣ σε σύγκριση με το μεγαλύτερο αδελφό ή την αδελφή του.

Ο Dr. Steve Turner, ο οποίος ήταν επικεφαλής της μελέτης, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη εξέτασε τη σχέση μεταξύ του καπνίσματος της μητέρας και της παιδικής παχυσαρκίας. Προηγούμενες μελέτες έχουν εντοπίσει μια σύνδεση μεταξύ των δύο, αλλά λέγοντας ότι το ένα προκαλεί το άλλο είναι προβληματικό επειδή υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες εξηγούν τη σχέση αυτή, για παράδειγμα, οι άνθρωποι από τις φτωχές κοινότητες είναι γνωστό ότι καπνίζουν περισσότερο από ό, τι σε πιο εύπορες κοινότητες. Επίσης, τα παιδιά σε αυτές τις κοινότητες τείνουν να είναι πιο παχύσαρκα, έτσι ώστε η σχέση μεταξύ καπνίσματος και παχυσαρκίας να εξηγείται στην πραγματικότητα από κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

“Ωστόσο, με τη διεξαγωγή μιας μελέτης σύγκρισης αδελφών, μπορούμε να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ της προγεννητικής έκθεσης του παιδιού στο κάπνισμα και του BMI του παιδιού μέσα σε μια οικογένεια και έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι τα ίδια. Έτσι, οποιαδήποτε διαφορά παρατηρηθεί μεταξύ των αδελφών είναι πιθανό να εξηγηθεί από την αλλαγή στο κάπνισμα. Προβλέπαμε ότι όταν μια μαμά έχει δύο εγκυμοσύνες και αν ξεκινήσει το κάπνισμα μεταξύ αυτών των δύο εγκυμοσύνων, το νεώτερο παιδί που είναι εκτεθειμένο στον καπνό είναι πιο πιθανό να είναι παχύσαρκο σύμφωνα με τον ΔΜΣ και αυτό είναι που βρήκαμε.

“Αυτή η μελέτη προσθέτει στο τεράστιο όγκο των στοιχείων ότι το κάπνισμα της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη είναι επιβλαβές και ότι η βλάβη δεν περιορίζεται μόνο στην εγκυμοσύνη – διαρκεί πολύ πέρα από την εγκυμοσύνη.

“Συνοψίζοντας, η σχέση μεταξύ του καπνίσματος της μητέρας και της παχυσαρκίας των απογόνων είναι περίπλοκη και εξηγείται εν μέρει από άλλους παράγοντες, αλλά αυτή η μελέτη παρέχει καλά στοιχεία που ενισχύουν τη σχέση μεταξύ των δύο”.