Η χώρα με τις περισσότερες γεννήσεις διδύμων
Έρευνα Νέα

Η χώρα με τις περισσότερες γεννήσεις διδύμων

Μπορεί το ποσοστό γονιμότητας των γυναικών ανά χώρα να μοιράζεται σχετικά ισότιμα, αλλά ο αριθμός γεννήσεων διδύμων δεν μοιράζεται. Οι χώρες της Αφρικής φαίνεται ότι είναι πιο «τυχερές» σε αυτό, ενώ η Λατινική Αμερική και η Ασία φαίνεται να έχουν λιγότερες γεννήσεις διδύμων.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS One και η οποία, ανέλυε τον ρυθμό γεννήσεων μεταξύ 1987 και 2010 σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, η χώρα με τις περισσότερες γεννήσεις ήταν η χώρα του Μπενίν στην Κεντρική Αφρική, με 27,9 γεννήσεις διδύμων ανά γεννήσεις. Ο μέσος όρος των χωρών που ερευνήθηκαν ήταν 13,1 γεννήσεις διδύμων ανά 1000 γεννήσεις.

Συνολικά ερευνήθηκαν 76 χώρες και σε γενικότερο πλαίσιο η Αφρική είχε το μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων διδύμων από άλλες χώρες, ενώ η Λατινική Αμερική και η Ασία είχε μικρότερο αριθμό. Ωστόσο, η έρευνα προειδοποιεί ότι δεν γνωρίζει την ακρίβεια των δεδομένων, κυρίως σε χώρες της Αφρικής, όπου τα δεδομένα πάρθηκαν από τοπικά ληξιαρχεία, των οποίων η εγκυρότητα είναι αμφισβητήσιμη.

Η σύλληψη μονοζυγωτικών διδύμων θεωρείται «ατύχημα», καθώς ένα ωάριο στη συνέχεια διασπάται στα δύο, οπότε η κατανομή είναι ίδια παγκοσμίως. Ο λόγος στην προκειμένη αφορά διζυγωτικά δίδυμα. Σε γενικότερο πλαίσιο, έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 2% του πληθυσμού είναι δίδυμα, με το 0,2% ν’αποτελούν μονοζυγωτικά δίδυμα.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συντελούν στις γεννήσεις διδύμων, όπως η κληρονομικότητα ή η διατροφή.