Η χαμηλή ορμόνη anti-Müllerian ορού σχετίζεται με την ποιότητα του σπέρματος σε υπογόνιμους άνδρες και δεν επηρεάζεται από τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D
Έρευνα Νέα

Η χαμηλή ορμόνη anti-Müllerian ορού σχετίζεται με την ποιότητα του σπέρματος σε υπογόνιμους άνδρες και δεν επηρεάζεται από τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D

Η anti-Müllerian ορμόνη (AMH) απελευθερώνεται από τα κύτταρα Sertoli των όρχεων και έχει μεγάλη σημασία κατά τη διάρκεια της ανδρικής σεξουαλικής ανάπτυξης του εμβρύου, αλλά είναι λιγότερα γνωστά για τον ρόλο της κυκλοφορούσας AMH κατά την ενηλικίωση. Μελέτες in vitro έχουν δείξει ότι η βιταμίνη D μπορεί να προκαλέσει μεταγραφή της AMH, αλλά δεν έχει διεξαχθεί σε άνδρες ελεγχόμενη δοκιμή που διερευνά την πιθανή επίδραση της βιταμίνης D στην AMH ορού.

Μέθοδοι

Μια μονοκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή (NCT01304927) που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 307 υπογόνιμοι άνδρες και τυχαιοποιήθηκαν (1:1) σε μια εφάπαξ δόση 300.000 IU χοληκαλσιφερόλης ακολουθούμενη από 1400 IU χοληκαλσιφερόλη + 500 mg ασβεστίου ημερησίως (n = 151) ή εικονικό φάρμακο (n = 150 ημέρες) . Η διαφορά στην AMH ορού ήταν ένα προκαθορισμένο δευτερεύον τελικό σημείο. Τα διερευνητικά αποτελέσματα ήταν συσχετίσεις μεταξύ της AMH ορού και της γοναδικής λειτουργίας σε υπογόνιμους άνδρες. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η διαφορά στην ποιότητα του σπέρματος και έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν.

Αποτελέσματα

Οι υπογόνιμοι άνδρες στο χαμηλότερο τριγωνικό AMH είχαν σημαντικά χαμηλότερη συγκέντρωση σπέρματος (ΔT3-1 16 mils/mL (228%), P < 0,001), αριθμό σπερματοζωαρίων (ΔT3-1 55 εκατομμύρια (262%), P < 0,001), αριθμός κινητών σπερματοζωαρίων (ΔT3-1 28 εκατομμύρια (255%)· P < 0,001), προοδευτικός αριθμός κινητών σπερματοζωαρίων (ΔT3-1 18 εκατομμύρια (300%)· P < 0,001), μέγεθος όρχεως (ΔT3-1 2,7 mL (16%), P < 0,001), αναστολή ορού Β (ΔT3-1 72 pg/mL (59%), P < 0,001), αναλογία αναστολίνης B/FSH (ΔT3-1 48 (145%), P < 0,001), και υψηλότερη FSH (∆T3-1 2,6 (38%), P < 0,001) από τον τριτογενή των υπογόνιμων ανδρών με την υψηλότερη AMH ορού. Τα συμπληρώματα βιταμίνης D δεν είχαν καμία επίδραση στην AMH ορού σε σύγκριση με τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο.

Συμπεράσματα

Σε υπογόνιμους άνδρες, η χαμηλή AMH στον ορό σχετίζεται με σοβαρή βλάβη της γοναδικής λειτουργίας, όπως φαίνεται από την κακή ποιότητα του σπέρματος και τη χαμηλότερη αναλογία τεστοστερόνης/LH. Η AMH ορού σε υπογόνιμους άνδρες δεν επηρεάστηκε από τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D.

Πηγή : bmcmedicine.biomedcentral.com