Η πολιτική των δύο παιδιών αυξάνει τη γονιμότητα στην Κίνα
Γονιμότητα Έρευνα Νέα

Η πολιτική των δύο παιδιών αυξάνει τη γονιμότητα στην Κίνα

Πριν λίγους μήνες αναφέραμε για τους διαρκώς πτωτικούς ρυθμούς στη γονιμότητας της Κίνας. Ωστόσο, φαίνεται ότι η πολιτική των δύο παιδιών αρχίζει να αποφέρει καρπούς, με τη γονιμότητα να αυξάνεται στα 1,7 παιδιά ανά γυναίκα το 2016, από 1,5-1,6 παιδιά ανά γυναίκα μεταξύ 2000 και 2015.

Τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν ως αξιοσημείωτα από τον Wang Peian, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Υγείας και Οικογενειακού Σχεδιασμού της χώρας.

Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, λόγω του υπερπληθυσμού, η Κίνα το 1970 προέβη στην υιοθέτηση της πολιτικής του ενός παιδιού ανά οικογένεια, κάτι που όντως οδήγησε σε μείωση του πληθυσμού, ωστόσο όμως αυτό συνεπαγόταν και μετέπειτα αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού και αδυναμία στην κάλυψη θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, όσοι ήθελαν να κρατήσουν ένα δεύτερο παιδί θα έπρεπε να πληρώσουν αντίστοιχο πρόστιμο, το οποίο ήταν αρκετά υψηλό και σήμαινε ότι μόνο οι πιο ευκατάστατες οικογένειες θα μπορούσαν να είχαν παραπάνω του ενός παιδιά. Ακόμη, λέγεται ότι οι αμβλώσεις αυξήθηκαν στην περίοδο αυτή, καθώς οι οικογένειες είχαν μια τάση να προτιμούν αγόρια έναντι κοριτσιών.

Το 2015 η πολιτική επεκτάθηκε στα 2 παιδιά. Ο Wang δήλωσε αισιόδοξος και πρόσθεσε ότι η αυξανόμενη τάση θα συνεχιστεί μέχρι το 2020, οπότε και αναμένεται ο ετήσιος αριθμός νεογέννητων να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 19 εκατομμυρίων.