Η παιδική άπνοια ύπνου μπορεί να ανακόψει την ανάπτυξη του εγκεφάλου
Έρευνα Νέα

Η παιδική άπνοια ύπνου μπορεί να ανακόψει την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Ανησυχητικά είναι τα αποτελέσματα έρευνας του του παιδιατρικού εργαστηρίου ύπνου του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η άπνοια ύπνου στα παιδιά μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, καθώς ενδέχεται να μειώνει την φαιά ουσία στον εγκέφαλο.

Η άπνοια ύπνου είναι συνηθισμένη διαταραχή του ύπνου και υπολογίζεται ότι επηρεάζει το 5% των παιδιών.

Η διαταραχή αυτή συνήθως προκαλείται όταν χαλαρώνουν οι μύες στο λαιμό στη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζονται οι αεραγωγοί κι έτσι να υπάρχουν παύσεις στην αναπνοή. Ο εγκέφαλος τότε μπαίνει σε κατάσταση «συναγερμού» και ως αποτέλεσμα το άτομο πετάγεται. Ο εν λόγω υπότυπος  ονομάζεται αποφρακτική άπνοια ύπνου.

Οι συγκεκριμένες διαταραχές μπορεί να συμβούν 5 με 30 φορές στη διάρκεια του ύπνου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 16 παιδιά που παρουσίαζαν από αποφρακτική άπνοια ύπνου. Όλα τα παιδιά υποβλήθηκαν σε νευρογνωστικές εξετάσεις και σαρώθηκαν με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας (MRI).

Επιπλέον έγινε ανάλυση 191 προηγούμενων μαγνητικών τομογραφιών παιδιών που παρουσίαζαν αποφρακτική άπνοια ύπνου από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ. Οι μαγνητικές τομογραφίες των 16 παιδιών συγκρίθηκαν με αυτές 9 παιδιών που δεν παρουσίαζαν αποφρακτική άπνοια ύπνου και των 191 που επίσης παρουσίαζαν άπνοια ύπνου.

Τα παιδιά με αποφρακτική άπνοια ύπνου είχαν σημαντικές μειώσεις του όγκου της φαιάς ουσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία πληροφοριών τμήματος του εγκεφάλου. Οι απώλειες φαιάς ουσίας εμφανίστηκαν σε μια σειρά από περιοχές του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων:

  • Μετωπιαίου φλοιού, ο οποίος σχετίζεται με την επίλυση προβλημάτων, την κίνηση, τη γλώσσα, τη μνήμη, τον έλεγχο των παρορμήσεων και την κρίση.
  • Προμετωπιαίου φλοιού, ο οποίος επεξεργάζεται πολύπλοκες συμπεριφορές, την προσωπικότητα και τον προγραμματισμό.
  • Βρεγματικού φλοιού, ο οποίος σχετίζεται με την ενσωμάτωση αισθητηριακών ερεθισμάτων.
  • Κροταφικού λοβού, ο οποίος διαχειρίζεται την ακοή και την επιλεκτική ακρόαση.
  • Εγκεφαλικού στελέχους, το οποίο ελέγχει αναπνευστικές και καρδιαγγειακές λειτουργίες.

Ωστόσο, αν και έγινε μέτρηση της φαιάς ουσίας, δεν έγινε εκτίμηση αυτών των ελλειμμάτων. Επίσης, επειδή οι εγκέφαλοί των παιδιών δεν είχαν σαρωθεί πριν από την έναρξη της αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου, δεν είναι γνωστό το πότε και πώς συνέβη η ζημία. Χρειάζεται μεγαλύτερη και εκτενέστερη έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί αυτό.

Η Dr. Leila Kheirandish-Gozal, επικεφαλής της έρευνας δηλώνει όμως ότι τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά. Αν κάποιος γεννηθεί με υψηλό IQ η μείωση των 8 με 10 μονάδων που υπολογίζεται ότι συμβαίνει από την αποφρακτική άπνοια ύπνου, δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αν όμως το παιδί έχει κανονικό IQ η μείωση των 8-10 μονάδων μπορεί να συντελέσει και η νοημοσύνη του να υποπέσει σε όρια χαμηλότερα των κανονικών.