Η λήψη ασπιρίνης μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εγκυμοσύνης στις γυναίκες με φλεγμονή
Εγκυμοσύνη Έρευνα Νέα

Η λήψη ασπιρίνης μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εγκυμοσύνης στις γυναίκες με φλεγμονή

Μια μικρή δόση ασπιρίνης την ημέρα μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες που απέβαλαν να συλλάβουν και να φέρουν εις πέρας μια εγκυμοσύνη, σύμφωνα με ανάλυση των ερευνητών του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ (NIH).

Οι γυναίκες που ωφελήθηκαν από την θεραπεία με ασπιρίνη, είχαν υψηλά επίπεδα Αντιδρώσας Πρωτεΐνης C (CRP), μιας πρωτεΐνης οξείας φάσης, η οποία υποδεικνύει  φλεγμονώδη κατάσταση και την οποία η ασπιρίνη θεωρείται ότι αντιμετωπίζει.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στο Περιοδικό Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού είχε σαν σκοπό να ερευνήσει το κατά πόσο η λήψη ασπιρίνης σε χαμηλή ποσότητα θα μπορούσε να αποτρέψει μια επακόλουθη αποβολή, μεταξύ των γυναικών που ήδη είχαν μία ή δύο προηγούμενες απώλειες.

Για την έρευνα, η ομάδα χώρισε τις γυναίκες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα επίπεδα της CRP στο αίμα τους. Η μία ομάδα περιλάμβανε γυναίκες με χαμηλό ποσοστό CRP (κάτω από 0,70 mg ανά λίτρο αίματος). Η δεύτερη περιλάμβανε γυναίκες με μέτρια ποσότητα CRP (0,70 – 1,95 mg ανά λίτρο αίματος). Τέλος η τελευταία ομάδα περιλάμβανε γυναίκες με υψηλή ποσότητα CRP στο αίμα τους (άνω των 1,95 mg ανά λίτρο αίματος).

Οι γυναίκες σε κάθε ομάδα λάμβαναν χαμηλή δόση είτε ασπιρίνης είτε ψευδοφαρμάκου ημερησίως. Στις ομάδες με χαμηλή και μέτρια ποσότητα CRP, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο ρυθμό γεννήσεων μεταξύ των γυναικών που λάμβαναν την ασπιρίνη κι εκείνων που λάμβαναν το ψευδοφάρμακο.

Ωστόσο, στην ομάδα με την υψηλή ποσότητα CRP, ο ρυθμός των γεννήσεων  όσων λάμβαναν ασπιρίνη ήταν στο 59% έναντι 44% όσων λάμβαναν το ψευδοφάρμακο. Επιπλέον, η ασπιρίνη φάνηκε να μειώνει τα επίπεδα της CRP στην ομάδα με υψηλή περιεκτικότητα στις εβδομάδες 8, 20 και 36 της εγκυμοσύνης.

Αν και ενδεικτική, η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν διεξοδικά τα ευρήματα.