Η εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη ηλικία ίσως συνδέεται με τον αυτισμό
Γονιμότητα Εγκυμοσύνη Έρευνα Νέα

Η εγκυμοσύνη σε μεγαλύτερη ηλικία ίσως συνδέεται με τον αυτισμό

Οι γονείς που κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν περισσότερες πιθανότητες να φέρουν στον κόσμο παιδιά που μπορεί αργότερα να αναπτύξουν αυτιστικές διαταραχές, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Evolution, Medicine, and Public Health. Ωστόσο, τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η αναπαραγωγή σε μεγαλύτερη ηλικία δεν σχετίζεται με κίνδυνο σχιζοφρένειας στο παιδί.

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 1,7 εκατ. άτομα, το 6,5% των οποίων είχε διαγνωστεί με αυτιστικές ή σχιζοφρενικές διαταραχές.  Τα δεδομένα τους περιλάμβαναν διαγνώσεις για αυτισμό και σχιζοφρένειας για άτομα μέχρι 30 ετών ενώ λήφθηκαν υπόψη πάνω από 20 πιθανοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες.

Από την έρευνα, φάνηκε ότι γονείς με ηλικία αναπαραγωγής μεγαλύτερης του μέσου όρου, συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο ο απόγονός τους να έχει αυτιστικές διαταραχές. Μάλιστα, παρατηρήθηκε ότι υπήρχε ιδιαίτερη τάση όταν ο πατέρας ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ωστόσο, η μεγάλη ηλικία των γονέων δεν συσχετίζεται με τη σχιζοφρένεια ενώ οι νέοι γονείς είχαν μειωμένο κίνδυνο τα παιδιά τους να γεννηθούν με αυτιστικές διαταραχές. Όσον αφορά στη σχιζοφρένεια, υπήρξε συσχέτισή της με μητέρες πολύ νεαρής ηλικίας.