Η βαριά σωματική εργασία και οι βάρδιες μπορεί να μειώνουν τη γυναικεία γονιμότητα
Γονιμότητα Έρευνα Νέα

Η βαριά σωματική εργασία και οι βάρδιες μπορεί να μειώνουν τη γυναικεία γονιμότητα

Οι γυναίκες που η δουλειά τους περιλαμβάνει βαριά σωματική εργασία, αλλά και όσες δουλεύουν σε βάρδιες, ιδιαίτερα νυχτερινές, μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην προσπάθειά τους να συλλάβουν, σύμφωνα με έρευνα του Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα,  οι γυναίκες που κάνουν σωματικά απαιτητικές δουλειές (π.χ. σηκώνοντας βάρη) ή που δουλεύουν βάρδιες ή οποίες δεν εμπίπτουν στις «κανονικές» ώρες εργασίας, ήτοι νυχτερινές, μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας.

Δεν είναι η πρώτη έρευνα που συσχετίζει τη φύση της δουλειάς με το χρόνο που χρειάζεται μια γυναίκα για να συλλάβει, αλλά η εν λόγω έρευνας, δείχνει για πρώτη συσχετισμό των συνθηκών εργασίας με τη βιολογική ικανότητα μιας γυναίκας να αποκτήσει παιδί, λόγω της μειωμένης ποσότητας και ποιότητας των κατάλληλων ωαρίων.

Η Lidia Mínguez-Alarcón, επικεφαλής της έρευνας, η οποία δημοσιεύτηκε στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό “Occupational and Environmental Medicine” δήλωσε ότι τα ευρήματά τους υποδεικνύουν ότι «οι γυναίκες που προγραμματίζουν να μείνουν έγκυοι, θα πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μη ημερήσια βάρδια και το σήκωμα βάρους στην αναπαραγωγική υγεία τους».

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 473 γυναίκες με μέση ηλικία 35 ετών με μέσο όρο δείκτη μάζα σώματος 23 και με προβλήματα γονιμότητας. Από αυτές, οι 313 είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Το 40% του δείγματος δήλωσαν ότι η εργασία τους απαιτούσε να μεταφέρουν ή να σηκώνουν αντικείμενα και το 22% έκαναν μια μέτρια έως έντονα σωματική απαιτητική εργασία. Επιπλέον, το 9% δήλωσε ότι η δουλειά τους δεν ήταν στις συνηθισμένες ώρες γραφείων ή καταστημάτων, αλλά σε απογευματινές-νυχτερινές-εναλλασσόμενες βάρδιες.
Οι γυναίκες που έκαναν κάποια καταπονητική δουλειά, είχαν 8,8% λιγότερα εναπομένοντα ωάρια στις ωοθήκες τους και 14,1% λιγότερα ώριμα ωάρια. Οι μειώσεις ήταν ακόμη μεγαλύτερες για όσες δούλευαν τα βράδια ή σε βάρδιες. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επίπτωση για τις γυναίκες που έκαναν σωματικά βαριές δουλειές και οι οποίες ήταν υπέρβαρες (με δείκτη μάζας σώματος άνω του 25), καθώς επίσης για τις γυναίκες οι οποίες ήταν μεγαλύτερες των 37 ετών.
Δεδομένου ότι η έρευνα ήταν παρατηρητική, οι ερευνητές δεν κατέληξαν σε κάποιο συμπέρασμα αναφορικά με τον βιολογικό μηχανισμό, μέσω του οποίου η μεταφορά ή η ανύψωση βαριών αντικειμένων επιδρά αρνητικά στα ωάρια της γυναίκας.