Η αγορά εξωσωματικής γονιμοποίησης στα 850 εκ. δολάρια μέχρι το 2022!
Εξωσωματική γονιμοποίηση

Η αγορά εξωσωματικής γονιμοποίησης στα 850 εκ. δολάρια μέχρι το 2022!

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα αγοράς που δημοσιεύθηκε από την MarketsandMarkets, η παγκόσμια αγορά της εξωσωματικής γονιμοποίησης ανά προϊόν (σύστημα απεικόνισης, εκκολαπτήριο, ερμάρια, σύστημα διαχωρισμού σπέρματος, μέσα κρυοσυντήρησης, μέσα καλλιέργειας εμβρύων), τύπο κύκλων και τελικών χρήστών (κλινικές γονιμότητας και χειρουργικά κέντρα, τράπεζες κρυοσυντήρησης) δείχνει ότι θα κυμανθεί στα 505,2 εκατομμύρια δολάρια το 2017 και αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 10,9%, φθάνοντας στα 847,8 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2022.

Οι βασικοί παράγοντες που προωθούν την ανάπτυξη αυτής της αγοράς είναι η αύξηση της μέσης ηλικίας της μητρότητας για πρώτη φορά, η μείωση της γονιμότητας, η αύξηση της ανδρικής υπογονιμότητας, η αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ και τσιγάρων και η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη στειρότητα και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Τα αντιδραστήρια θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα προϊόντων στην αγορά της εξωσωματικής γονιμοποίησης το 2017.
Το τμήμα προϊόντων ταξινομείται σε αντιδραστήρια και εξοπλισμό. Τα αντιδραστήρια ταξινομούνται περαιτέρω σε μέσα κρυοσυντήρησης, μέσα επεξεργασίας σπέρματος, μέσα επεξεργασίας ωαρίων και μέσα καλλιέργειας εμβρύων. Τα μέσα εμβρυϊκών καλλιεργειών αναμένεται να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς αντιδραστηρίων εξωσωματικής γονιμοποίησης το 2017. Το τμήμα αυτό αναμένεται επίσης να αυξηθεί στο υψηλότερο ποσοστό κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, λόγω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις θεραπείες και τη διάγνωση της στειρότητας. Επιπλέον, αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης για τη βελτίωση της ποιότητας των εμβρύων κατά τη φάση ανάπτυξης.

Οι κλινικές γονιμότητας και τα χειρουργικά κέντρα θα κυριαρχήσουν στην αγορά της εξωσωματικής γονιμοποίησης κατά την περίοδο πρόβλεψης
Από την πλευρα του τελικού χρήστη, η αγορά εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι κατακερματισμένη σε κλινικές γονιμότητας και χειρουργικά κέντρα, νοσοκομεία και ερευνητικά εργαστήρια και τράπεζες κρυοσυντήρησης. Οι κλινικές γονιμότητας και τα χειρουργικά κέντρα εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ο αυξανόμενος αριθμός κέντρων γονιμότητας σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα ποσοστά στειρότητας ανά τον κόσμο αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτού του τομέα.

Ο κύκλος των φρέσκων μη-δωρητών θα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το 2017
Με βάση τους τύπους κύκλων, η αγορά της εξωσωματικής γονιμοποίησης κατατάσσεται
α) σε αυτούς που χρησιμοποιούν «φρέσκα» ωάρια αλλά όχι από δότριες,
β) σε αυτούς που χρησιμοποιούν κατεψυγμένα ωάρια αλλά όχι από δότριες,
γ) σε αυτούς που χρησιμοποιούν δότριες «φρέσκων» ωαρίων
δ) σε αυτούς που χρησιμοποιούν δότριες κατεψυγμένων ωαρίων.

Η πρώτη κατηγορία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς της αγοράς το 2017. Για το μεγάλο μερίδιο αυτού του τομέα ευθύνονται παράγοντες όπως τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, η ευκολία στη διαδικασία εμφύτευσης και η ενισχυμένη παραγωγή εμβρύων.