Τα ζευγάρια με αποτυχημένες εξωσωματικές χωρίζουν πιο εύκολα
Γονιμότητα Έρευνα

Τα ζευγάρια με αποτυχημένες εξωσωματικές χωρίζουν πιο εύκολα

Μια έρευνα από τη Δανία και συγκεκριμένα από το Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology επιβεβαιώνει ότι η υπογονιμότητα στα ζευγάρια επιβαρύνει σημαντικά τη σχέση τους αλλά εφόσον γεννηθεί παιδί οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να παραμείνουν με τον σύντροφό τους.

Η περίοδος της αναμονής για την εγκυμοσύνη ή της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι σίγουρα μια περίοδος καταπόνησης, σωματικής και ψυχικής, άγχους και κατάθλιψης η οποία μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στη σχέση του ζευγαριού. ‘

Η έρευνα  αφορούσε 47.515 γυναίκες οι οποίες ελέγχθηκαν για υπογονιμότητα μεταξύ 1990 και 2006 με τον έλεγχο να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για επτά χρόνια τουλάχιστον. Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών ήταν τα 32 έτη.

Από το δείγμα το 57% κατάφερε να κάνει ένα παιδί τελικά ενώ το 43% δεν τα κατάφερε. Μέσα στα πρώτα δώδεκα χρόνια από τη πρώτη αξιολόγηση υπογονιμότητας οι γυναίκες που δεν κατάφεραν να κάνουν παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση είχαν τριπλάσια πιθανότητα να χωρίσουν ή να τερματίσουν τη σχέση τους με τον σύντροφό τους σε σύγκριση με τις γυναίκες που κατάφεραν τελικά να κάνουν παιδί.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της έρευνας χρειάζονται να γίνουν νέες μελέτες για την ποιότητα της σχέσης των ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το ζήτημα.