Εξωσωματική γονιμοποίηση με συμμετοχική χρηματοδότηση
Εξωσωματική γονιμοποίηση Νέα

Εξωσωματική γονιμοποίηση με συμμετοχική χρηματοδότηση

Το κόστος μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι υψηλό και πολλά ζευγάρια δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν. Οι κοινότητες του Internet μπορούν να αποδειχθούν μια καλή λύση για έστω και μερική συγκέντρωση χρημάτων.

Υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος θέλει και μπορεί να συμμετέχει χρηματικά σε διάφορους σκοπούς αλλά και για αγορά προϊόντων τα οποία ζητάνε τα χρήματα των υποστηρικτών προκαταβολικά για να φτιαχτούν. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται συμμετοχική χρηματοδότηση ή Crowdfunding όπου πολλοί άνθρωποι συνεισφέρουν ένα μικρό σχετικά ποσό και ο όποιος στόχος γίνεται, σε γενικές γραμμές, πραγματικότητα. 

Μεγάλες πλατφόρμες Crowdfunding όπως για παράδειγμα το Kickstarter ή το Indigogo έχουν κάνει πραγματικότητα προϊόντα, φυσικά και ηλεκτρονικά, τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν καταφέρει να δουν το φως της ημέρας.

Εκτός από αυτές τις πλατφόρμες υπάρχουν και άλλες οι οποίες έχουν πιο ειδικό σκοπό όπως για παράδειγμα οι youcaring.com, GoFoundMe.com και Giveforward.com με κοινωνικό, εθελοντικό και ιατρικό χαρακτήρα μεταξύ άλλων.

Πολλά ζευγάρια στις Η.Π.Α. καταφεύγουν σε αυτές τις υπηρεσίες για να συγκεντρώσουν ένα μέρος από το κόστος κάθε κύκλου εξωσωματικής το οποίο φτάσει και τα 20.000 δολάρια.

Στο GoFoundMe.com έχουν αναρτηθεί πάνω από 1.700 καμπάνιες εξωσωματικής γονιμοποίησης οι οποίες έχουν συγκεντρώσει 3,6 εκατ. δολάρια, με 37.000 άτομα να έχουν πραγματοποιήσει δωρεές από το 2010 έως σήμερα.

Στο Giveforward.com οι αιτήσεις για βοήθεια έχουν αυξηθεί πάνω 429% τον τελευταίο χρόνο αλλά όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι δεν έχουν την απήχηση που έχουν τα ιατρικά αιτήματα τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι θέμα ζωής και θανάτου.

Σε γενικές γραμμές οι καμπάνιες συμμετοχικής χρηματοδότησης έχουν μεγάλο ανταγωνισμό και χρειάζονται πλέον μεγάλη αφοσίωση και υποστήριξη από τους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε το αίτημα και το πρόβλημα να γίνει γνωστό σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.
Βέβαια η συμμετοχική χρηματοδότηση έχει το προφανές θέμα της δημοσιότητας του «προβλήματος» είτε αυτό είναι οικονομικό είτε ιατρικό.

Όπως κατ΄επανάληψη έχουμε αναφέρει το κόστος μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι μεγάλο και ακόμα για όσοι έχουν ασφαλιστική κάλυψη στις Η.Π.Α. μόνο το ένα τρίτο των ασφαλιστικών εταιρειών την καλύπτουν και πολλές από αυτές με ανώτατο όριο 5.000 δολ.