Γονίδιο PTGS2: Πως επηρεάζει τις γυναίκες;
Γονιμότητα

Γονίδιο PTGS2: Πως επηρεάζει τις γυναίκες;

Η χαμηλότερη δραστηριότητα του γονιδίου PTGS2 στα κύτταρα που περιβάλλουν τα θηλυκά γαμετικά κύτταρα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις γυναίκες με ενδομητρίωση ώστε να οδηγηθούν σε υπογονιμότητα, σύμφωνα με μια μελέτη.

Η χαμηλότερη δραστηριότητα μπορεί επίσης να είναι ένα σημάδι ότι τα γαμετικά κύτταρα, γνωστά και ως ωοκύτταρα, είναι κατώτερης ποιότητας, ανέφεραν ερευνητές. Τα κύτταρα που περιβάλλουν τα ωάρια – τα οποία είναι ισοδύναμα των κυττάρων σπέρματος στους άνδρες – ονομάζονται κύτταρα cumulus.

40 έως 60% των γυναικών με μειωμένη γονιμότητα έχουν υψηλότερα ποσοστά ενδομητρίωσης και 30 έως 50% είναι στείρες, σύμφωνα με μελέτες. Οι μηχανισμοί που οδηγούν στη στειρότητα παραμένουν άγνωστοι.

Προηγούμενη έρευνα έδειξε ότι το γονίδιο PTGS2, το οποίο παράγει μια πρωτεΐνη που ονομάζεται κυκλοοξυγενάση 2 (COX-2), παίζει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση των ωαρίων, η οποία είναι απαραίτητη για τη γονιμοποίηση. Οι βλάβες της ενδομητρίωσης συνδέονται με μια ελαττωματική έκδοση του γονιδίου, σύμφωνα με μελέτες.

Οι ερευνητές ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά ωοκύτταρα για να μελετήσουν την ποιότητα των ωαρίων, αλλά οι γυναίκες σπανίως τους δωρίζουν για έρευνα. Έτσι, οι επιστήμονες έχουν μελετήσει τα κύτταρα cumulus που περιβάλλουν τα ωάρια.

Ο στόχος της νέας μελέτης PTGS2 ήταν η σύγκριση των επιπέδων δραστικότητας των γονιδίων σε γυναίκες που έπασχαν από υπογονιμότητα, μερικές με ενδομητρίωση και μερικές χωρίς, οι οποίες υποβλήθηκαν σε διέγερση των ωοθηκών τους για να λάβουν ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος. Η ένεση περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός σπέρματος σε ένα ώριμο ωάριο για να προσπαθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματα στη γονιμοποίηση.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα επίπεδα του γονιδίου PTGS2 σε κύτταρα cumulus που συλλέχθηκαν από 38 στείρες ασθενείς με ενδομητρίωση και 40 στείρες ασθενείς χωρίς την ασθένεια.
Οι στείρες γυναίκες με ενδομητρίωση είχαν χαμηλότερα επίπεδα δραστικότητας PTGS2 από την ομάδα ελέγχου, αποκάλυψαν οι ερευνητές.

“Συνοπτικά, από όσο γνωρίζουμε, τα παρόντα δεδομένα υποδεικνύουν για πρώτη φορά μια μείωση του PTGS2 στα κύτταρα cumulus σε στείρες ασθενείς με ενδομητρίωση, σε σύγκριση με στείρες γυναίκες στην ομάδα ελέγχου”, γράφουν οι ερευνητές. “Υποθέτουμε ότι χαμηλότερα επίπεδα COX-2 στα κύτταρα cumulus μπορεί να εμπλέκονται στην εξασθένιση της ανάπτυξης των ωοκυττάρων.”
Αυτό υποδηλώνει “έναν πιθανό μηχανισμό που εμπλέκεται στη στειρότητα που σχετίζεται με ασθένειες όπως η ενδομητρίωση και πρέπει να αξιολογηθεί σε μελλοντικές μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων συμμετεχόντων και με κατάλληλες μεθοδολογίες”, έγραψαν.