Βρέθηκε ο παράγοντας που συντελεί στη γήρανση των ωαρίων
Εξωσωματική γονιμοποίηση Έρευνα Νέα

Βρέθηκε ο παράγοντας που συντελεί στη γήρανση των ωαρίων

Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Yale εντόπισαν τις μοριακές οδούς που συμβάλλουν στη γήρανση των ανθρώπινων ωαρίων. Η έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε θεραπείες για την διόρθωση βλαβών που σχετίζονται με την ηλικία και τη βελτίωση της γονιμότητας σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω.

Η έρευνα κατέδειξε ότι η μείωση στην ποιότητα των ωαρίων των γυναικών άνω των 40 σχετίζεται με κύτταρα που έχουν στερηθεί οξυγόνο.

Ο Δρ. Pasquale Patrizio, Διευθυντής του Κέντρου Γονιμότητας του Yale και Καθηγητής στο Τμήμα Μαιευτικής, Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής δήλωσε: «Αυτή η θυλακιώδης υποξία πυροδοτεί μια σειρά βιοχημικών αλλαγών στα κύτταρα του ωοφόρου δίσκου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει χρωμοσωμικές ανωμαλίες εμφανίζονται σε ωάρια των ηλικιωμένων ασθενών».

Η ομάδα του Δρ. Patrizio εξέτασε δείγματα από 20 ωοκύτταρα 25 ασθενών ηλικίας μικρότερης των 35 και μεγαλύτερης των 40 για διαφορές στην έκφραση του RNA. Η ομάδα εντόπισε σημαντικές διαφορές στα μόρια των ωοφόρων κυττάρων των μεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών σε σύγκριση με αυτές που ήταν νεότερες των 35.

Οι αλλαγές στο μικροπεριβάλλον των ωοθηκών, όπως η μειωμένη παροχή οξυγόνου στα αναπτυσσόμενα ωοθυλάκια είναι πιθανές αιτίες της γήρανσης των ωοθηκών σύμφωνα με τον Δρ. Patrizio.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ σημαντικά γιατί θα βοηθήσουν στην βελτίωση των τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης.