Βρέθηκαν τα γονίδια που καθορίζουν το ύψος μας
Έρευνα Νέα

Βρέθηκαν τα γονίδια που καθορίζουν το ύψος μας

Η μεγάλη έρευνα ονομάζεται GIANT με τους επιστήμονες να ελέγχουν πάνω από 700.000 άτομα τα οποία έδωσαν δείγμα του DNA τους.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature και αποκάλυψε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 700 ακολουθίες στο DNA μας οι οποίες ήταν κοινές σε όλο το δείγμα, ανεξάρτητα από το ύψος τους. Βρέθηκαν όμως μερικά πιο σπάνια γονίδια τα οποία ήταν υπεύθυνα για τουλάχιστον 2,5 πόντους ύψους.

Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό του ύψους μας καθορίζεται από κοινά γονίδια ωστόσο ένα μικρότερο αλλά καθοριστικό ποσοστό του ύψους μας καθορίζονται από τα πιο σπάνια γονίδια. Συγκεκριμένα τα κοινά γονίδια επηρεάζουν την ανάπτυξη στα κόκκαλα μας ενώ τα πιο σπάνια επηρεάζουν την ανάπτυξη του σκελετού.

Μέχρι σήμερα υπήρχε η αντίληψη ότι τα κοινά γονίδια ήταν αποκλειστικά υπεύθυνα για το ύψος μας αλλά οι επιστήμονες με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των υπολογιστών αποκαλύπτουν όλο και περισσότερες συσχετίσεις των γονιδίων και αποκαλύπτονται πολλές άγνωστες μέχρι σήμερα ιδιότητες τους.

Προφανώς θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερο δείγμα έρευνας με 2 εκατ. συμμετέχοντες, η οποία είναι σε φάση σχεδιασμού, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν πλήρως όλες οι συσχετίσεις του DNA σχετικά με το ύψος μας.