Αύξηση του ρυθμού γονιμότητας στην Γερμανία
Γονιμότητα Νέα

Αύξηση του ρυθμού γονιμότητας στην Γερμανία

Η «χώρα χωρίς παιδιά» όπως αποκαλείται η Γερμανία λόγω των χαμηλών ρυθμών γονιμότητας που κατείχε τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ιστορικό υψηλό 33 ετών!

Πιο συγκεκριμένα, για το 2015, ο ρυθμός γονιμότητας της χώρας ανήλθε σε 1,5 παιδί ανά γυναίκα. Τέτοιος ρυθμός είχε να σημειωθεί από το 1982. Η χώρα άρχισε να έχει χαμηλούς ρυθμούς γονιμότητας το 1975 και η τάση συνεχίστηκε και μετά την ένωση της χώρας στη δεκαετία του 1990.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, η χώρα απέχει αρκετά από το 2,1 παιδιά ανά γυναίκα που είναι ο ρυθμός αναπλήρωσης. Σύμφωνα με προβλέψεις, μέχρι το 2060 ο πληθυσμός της Γερμανίας αναμένεται να μειωθεί κατά 10 εκατ. μέχρι το 2060, κάτι που σημαίνει ότι ο πληθυσμός θα ανέλθει σε 68 με 73 εκατ. κατοίκους σε σχέση με τα 81 εκατ. που είναι τώρα.

Σύμφωνα με τον Martin Bujard του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου έρευνας του πληθυσμού, η αλλαγή στην τάση οφείλεται κυρίως στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τα παιδιά.