Αυξάνει η Εξωσωματική Γονιμοποίηση τη πιθανότητα για λευχαιμία στα παιδιά;
Εξωσωματική γονιμοποίηση Έρευνα

Αυξάνει η Εξωσωματική Γονιμοποίηση τη πιθανότητα για λευχαιμία στα παιδιά;

Λες και δεν είχαν πολλά στο κεφάλι τους οι γονείς που μπαίνουν στην διαδικασία μιας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, μια έρευνα από τη Νορβηγία του 2016 δείχνει ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση στις πιθανότητες καρκίνων του αίματος στα παιδιά που γεννιούνται.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Journal of Pediatrics με τους ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αμερική και συγκεκριμένα από το Norwegian National Advisory Unit on Women’s Health, Oslo University Hospital, να εξετάζουν τα ιατρικά αρχεία όλων των παιδιών που γεννήθηκαν στη Νορβηγία από το 1984 έως το 2011. Από τα 1,6 εκατ. παιδιά τα 25.800 γεννήθηκαν με κάποια τεχνική υποβοηθούμενης γονιμοποίησης.

Από αυτά τα 25.800 παιδιά 17 εμφάνισαν λευχαιμία και 3 Λέμφωμα Hodgkin, σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά οι πιθανότητες εμφάνισης λευχαιμίας στα πρώτα δέκα χρόνια της ζωής τους ήταν 0,8 στις 1.000 έναντι 0,5 στις 1.000.

Προφανώς οι πιθανότητες εμφάνισης λευχαιμίας είναι πάλι πολύ μικρές και τα αποτελέσματα βασίζονται σε ένα μικρό αριθμό συμβάντων αλλά δεν παύει να είναι στατιστικά μια αυξημένη πιθανότητα, έστω και οριακή.

Χρειάζονται και άλλες έρευνες πάνω στα 5 εκατομμύρια παιδιά που υπολογίζεται ότι έχουν γεννηθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα για να βγουν πιο σίγουρα συμπεράσματα καταλήγουν οι ερευνητές.

Υπάρχουν μερικές εκτιμήσεις για τους λόγους που μπορεί να συμβαίνει αυτό, όπως για παράδειγμα οι γυναίκες που προσχωρούν σε IVF συνήθως το κάνουν σε μεγάλη σχετικά ηλικία και υπάρχουν μελέτες που συνδέουν τη μεγάλη ηλικία της μητέρας με παιδικούς καρκίνους.
Επίσης οι γενετικοί λόγοι που προκαλούν την μη γονιμότητα ενδεχομένως να αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης παιδικών καρκίνων.