Ανεπαρκής η πληροφόρηση για τις θεραπείες γονιμότητας
Εξωσωματική γονιμοποίηση Έρευνα Θεραπείες υπογονιμότητας Νέα

Ανεπαρκής η πληροφόρηση για τις θεραπείες γονιμότητας

Σύμφωνα με έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός από την δεδομένη μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης IVF, οι κλινικές στη χώρα παρέχουν ανεπαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των υπολοίπων θεραπειών τους.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Carl Heneghan, Διευθυντή του Κέντρου Αποδεδειγμένης Ιατρικής του Πανεπιστημιου Oxford, εξέτασε 74 ιστότοπους κλινικών της χώρας. Σε αυτές εντόπισαν 38 πακέτα θεραπειών γονιμότητας σε 60 κέντρα με 276 ισχυρισμούς για ωφέλειες που παρέχουν.

Από αυτούς τους ισχυρισμούς, μόνο το 29% προσέφερε αποδεδειγμένη στατιστική αναφορά για να υποστηρίξει τα αποτελέσματα. Επίσης, μόνο 13 ιστότοποι περιλάμβαναν αναφορές και μόνο 16 δημοσίευαν αναφορές. Από αυτές τις αναφορές μόνο οι 5 ήταν υψηλής ποιότητας.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό BMJ Open. Σύμφωνα με τον Carl Heneghan, τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι παρόλο που υπάρχουν πολλοί ισχυρισμοί για οφέλη από τις θεραπείες γονιμότητας, υπήρξε έλλειψη υποστηρικτικών στοιχείων, με την πλειοψηφία των ιστοτόπων να μην παρέχουν πηγές για όσα ισχυρίζονταν.

Ο Carl Haneghan επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για αποδεδειγμένη πληροφόρηση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να καταλήξουν σε σωστές αποφάσεις.