Αναπόφευκτο το 60% των καρκίνων ακόμη και με υγιεινή ζωή
Έρευνα Νέα

Αναπόφευκτο το 60% των καρκίνων ακόμη και με υγιεινή ζωή

Νέα έρευνα του John Hopkins έρχεται να ρίξει φως στα αίτια του καρκίνου και γιατί αυτός “χτυπά” και άτομα τα οποία ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ερευνητικού Κέντρου για τον Καρκίνο John Hopkins, τα οποία υποστηρίζονται κι από επιδημιολογικές έρευνες,  περίπου το 40% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν αν κάποιος ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Όμως το υπόλοπο 60% δεν μπορεί να προληφθεί καθώς τα αίτιά του βρίσκονται πιο βαθιά. Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι οι καρκίνοι αυτοί δημιουργούνται από λάθη στην αρχή του DNA.  Κατά τη διαίρεση των κυττάρων λαμβάνουν χώρα τυχαία λάθη, τα οποία αν και ήταν γνωστό ότι συμβαίνουν, είχαν υποτιμηθεί.

Η Cristian Tomasetti, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια βιοστατιστικής στο John Hopkins Kimmel Cancer Center δηλώνει σχετικά: “Είναι γνωστό ότι πρέπει να αποφεύγουμε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το κάπνισμα προκειμένου να μειώσουμε τις πιθανότητές μας να πάθουμε καρκίνο. Ωστόσο δεν είναι τόσο γνωστό ότι κάθε φορά που ένα κανονικό κύτταρο διαιρείται και αντιγράφει το DNA του για να δημιουργήσει δύο νέα κύτταρα, γίνονται πολλά λάθη. Αυτά τα λάθη είναι ενδεχόμενες πηγές καρκινικών μεταλλάξεων, οι οποίες είχαν υποτιμηθεί. Η έρευνα αυτή παρέχει μια πρώτη εκτίμηση για τις μεταλλάξεις που προκαλούνται από αυτά τα λάθη“.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να συνεχίσουν να αποφεύγουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ μακροπρόθεσμος σκοπός της έρευνας είαι να μπορέσουν να εντοπίζουν τις πιθανές καρκινικές μεταλλάξεις αρκετά νωρίς, στο στάδιο που επιδέχονται θεραπεία.