Άσθμα και προβλήματα γονιμότητας: βρέθηκε η σύνδεση μεταξύ τους!
Γονιμότητα Έρευνα

Άσθμα και προβλήματα γονιμότητας: βρέθηκε η σύνδεση μεταξύ τους!

Η αντιμετώπιση του ελέγχου του άσθματος των γυναικών θα μπορούσε να τους βοηθήσει να μείνουν έγκυες πιο εύκολα, σύμφωνα με νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας.

Μια μελέτη που παρουσιάστηκε στη συνάντηση σημείωσε ότι ανάμεσα σε 744 έγκυες ασθματικές γυναίκες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα διαχείρισης άσθματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στο Hvidovre Hospital στη Δανία, που γεννήθηκαν μεταξύ 2007 και 2013, το 12% είχε λάβει θεραπεία γονιμότητας σε σύγκριση με το 7% των 2.136 μη-ασθματικών γυναικών στην ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι αν και η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι το άσθμα προκάλεσε τη μειωμένη γονιμότητα, ανέφεραν ότι ο συσχετισμός μπορεί να υποδηλώνει ότι ο καλύτερος έλεγχος του άσθματος μπορεί να διευκολύνει τις προσπάθειες για να μείνει μια γυναίκα έγκυος.

Οι έγκυες γυναίκες ήταν επιλέξιμες για τη μελέτη εάν είχαν μια διάγνωση άσθματος και είχαν την πρώτη επίσκεψή τους στην αναπνευστική κλινική μέσα στις πρώτες 18 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Κάθε ασθματική γυναίκα συνοδεύτηκε από 3 διαδοχικές μη-ασθματικές γυναίκες που γεννήσαν στο νοσοκομείο. Οι γυναίκες αυτές αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές εξέτασαν αν οι γεννήσεις και στις δύο ομάδες οφείλονταν σε αυθόρμητη σύλληψη ή αν οι γυναίκες είχαν υποβοηθηθεί με αναπαραγωγική τεχνολογία (π.χ. γονιμοποίηση in vitro – IVF) ή ενδομήτρια σπερματέγχυση, ανεξάρτητα από την αιτία της στειρότητας.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους.